MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A MABIE Országos Választmánya (OV)  2024. március 4. napján skype útján ülésezett, melynek legfontosabb témája a bírák és igazságügyi alkalmazottak számára egyaránt haladéktalanul szükséges illetményemelés kiharcolási lehetőségeinek megvizsgálása volt. Az OV elhatározta, hogy ismételten levelet intéz az igazságügyi miniszterhez ez ügyben, mivel a 2024. február 8. napján a MABIE elnökével való találkozás óta egy hónap eltelt és a miniszter úrtól az érdemi tárgyalás folytatására megkeresés nem érkezett.

A MABIE elnöke felveszi a kapcsolatot a pénzügyminiszterrel, az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságával, valamint a köztársasági elnökkel annak jelzése érdekében, hogy a magyar bírói bérek az Európai Unió tagállamait tekintve a legalacsonyabbak és ez kihat a bírói függetlenségre, továbbá az elvándorlás folytán a bíróságok működőképességére.

A MABIE képviselői 2024. április 25-27. napján részt vesznek az Európai Bírói Egyesület (EAJ) Varsóban megrendezendő ülésén és az európai tagszervezetek támogatását kérik a magyar bírák illetményemelési törekvései, az igazságszolgáltatás függetlenségének biztosítása érdekében.

A MABIE elnöke és az OV által felállított munkacsoport folytatja a tárgyalást a Bírósági Dolgozók Szakszervezetének elnökével a közös platform kialakítása és szövegszerű jogszabály módosítási javaslat kidolgozása végett, amely átfogja az Iasz. és a Bjt. illetményre vonatkozó rendelkezéseit.

Az Egyesület a honlapján rendszeresen közli a magyar és nemzetközi összehasonlító adatokat a bírósági dolgozók és más állami hivatásrendek, illetve a különböző területeken dolgozó munkavállalók bérszínvonala, jövedelem emelkedése körében. Ezeket az adatokat a MABIE illetmény-munkacsoportja folyamatosan monitorozza és összegyűjti az Egyesület illetményrendezési javaslatába beépíti.

A MABIE illetmény-munkacsoportja haladéktalanul megvizsgálja, hogy az Egyesületnek, illetve a bíróknak és igazságügyi tisztviselőknek milyen törvényes további cselekvési lehetőségei vannak az illetményemelés kieszközlése érdekében, figyelembe véve  a nemzetközi, különösen az uniós trendeket.

A választmányi ülésen történtekről bővebb összefoglalóban is beszámolunk.

 A MABIE Országos Választmánya