MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Mint ahogy már a MABIE honlapján 2024. február 29-én  hírül adtuk, az Országos Bírói Tanács 2024. február 26-ai ülésén a béremelésre vonatkozó jogszabály alkotási javaslattal fordult a jogszabályalkotás kezdeményezésére jogosult szerv felé. Az ülésről készült jegyzőkönyv itt olvasható. A dokumentum 16-35. oldalán találhatóak  a béremeléssel kapcsolatos hozzászólások, míg a MABIE elnökének felszólalása a 31. oldalon.

Tekintettel arra, hogy a béremelésre vonatkozóan semmilyen visszajelzés nem érkezett az Igazságügyi Minisztérium részéről, ezért az OBT  2024. március 13-ai ülésén úgy döntött, hogy eltérő határozatáig valamennyi ülésének napirendjét képezi a bírák és az igazságügyi alkalmazottak javadalmazásának kérdése.

Az OBT 48/2024. (III.19)  számú határozatával a 2025. évi központi költségvetésről szóló törvény tervezetéhez javasolta, hogy a 2025. évben a bírói illetményalapot 765.000 Ft-ban állapítsák meg, azzal, hogy  javaslat nem érinti a 20/2024. (II. 26.) OBT határozattal elfogadott jogszabályalkotási javaslatot. E javaslat tartalmazza azt is, hogy 2025. január 1. napjától kezdődően a bírói illetményalap a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset 150 százaléka legyen, azzal, hogy nem lehet kevesebb a megelőző évi bírói illetményalap összegénél.

A MABIE elnöke által 2024. március 11-én elküldött, dr. Tuzson Bence igazságügyi miniszternek címzett, a bértárgyalások folytatását kezdeményező levélre a mai napig nem érkezett semmilyen visszajelzés, válaszreakció a minisztérium részéről.