MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) is képviseltette magát az Európai Bírói Egyesület (EAJ) által Varsóban, 2024. április 25-27. napja között megtartott évenkénti Közgyűlésen és Nemzetközi Konferencián. A magyar delegáció tagjai a háromnapos rendezvény-sorozat részeként meghívást kaptak az „Ezer talár menete egy jobb Európáért” elnevezésű nemzetközi konferenciára, melynek a lengyel parlament Szenátusának épülete adott helyt. A lengyel igazságügyminiszter, felső- és alsóbíróságok képviselői és a 44 – túlnyomórészt európai (és néhány Európán túli) – állam delegáltjai részvételével megtartott nagyszabású nemzetközi rendezményen kiemelt hangsúlyt kapott a bírói függetlenség és az államhatalmi ágak közötti egyensúly fenntartásának jelentősége, mely egyúttal a jogállamiság alapköve, s melynek állam általi biztosítása végső soron az állampolgárok érdeke.

Ezt követően az évenkénti Közgyűlés megtartására és a Munkacsoportok üléseire került sor, ugyancsak a magyar delegáltak részvételével.

Kiemelendő, hogy az EAJ Közgyűlése egyhangúlag elfogadott egy határozatot a magyar bírói bérek rendezése érdekében, amelyben a magyar bírósági dolgozók béremelése azonnali szükségessége mellett foglalt állást.

A határozat teljes magyar szövege a csatolmányban olvasható!