MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) az alapszabályában megfogalmazott célok megvalósítása érdekében végzett kiemelkedő tevékenységet elismeréssel kívánta jutalmazni, ezért a MABIE Országos Választmánya „Dr. Grecsák Károly Emlékérem” elnevezéssel elismerést alapított. Ezzel az Egyesület jogelődje, az Országos Bírói és Ügyészi Egyesületet első elnökének, dr. Grecsák Károly kúriai bírónak állított emléket. Az emlékérem a Magyar Bírói Egyesület azon bíró tagjának adományozható, aki az egyesület munkájában hosszú időn át kimagasló tevékenységet végzett, a névadó szellemiségéhez méltó életpályájával és munkásságával hozzájárult az egyesület céljainak magvalósításához, az egyesület elismertségét gyarapította és arra érdemes. 

Az emlékéremből évente egy adható, az elismerés nyugállományba vonult tagnak, kivételesen elhunyt személynek is odaítélhető. Az emlékéremmel oklevél és a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.évi CLXII. törvény szerinti mindenkori illetményalap összegének megfelelő jutalom jár, amelyet a Magyar Bírói Egyesület költségvetése biztosít. 

Az emlékérem adományozására a Magyar Bírói Egyesület valamennyi tagja, a területi szervezetek vezetősége és az Országos Elnökség tehet javaslatot.

Felhívjuk ezért javaslattételre jogosultakat, hogy a 2024. évi elismerésre vonatkozó javaslataikat írásban, indokolással ellátva 2024. július 10. napjáig elektronikus formában juttassák el az egyesület elnökéhez.