MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Elsőként az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének 2016. évi tevékenységéről szóló  beszámolóját hallgatta meg a Tanács. Dr. Handó Tünde egyebek mellett ismertette a bíróságok elmúlt éves ügyforgalmi és időszerűségi eredményeit, a stratégiai célok alapján kitűzött és megvalósított feladatokat és az elért eredményeket.

A következő napirendi pontban az OBH tájékoztatója hangzott el a 2017. első félévi ügyforgalmi adatokról. Szádvári László az OBH Igazgatásszervezési Főosztály Statisztikai Elemző Osztályának vezetője tájékoztatást adott az ügyhátralék jelentős csökkenéséről, valamint arról, hogy a befejezések száma 2017. első félévében valamennyi bírósági szinten meghaladta az érkezésekét. A két éven túli folyamatban lévő ügyek kapcsán elmondta, hogy a 2012-2013-as évekhez képest csökkenés tapasztalható.

Ezt követően a Magyar Igazságügyi Akadémia (MIA) 2018. évi központi oktatási tervéről, 2017. év eredményeiről és a központi és helyi szinten megvalósuló képzési rendszerről hallgatott meg tájékoztatást a Tanács.

Ezt követően egy OBH elnöki ajánlás és egy OBH utasítás kiadásával értett egyet a Tanács, majd zárt ülés keretében személyügyi kérdésekben döntött. [forrás: birosag.hu]