MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A programokról a Debreceni, az Egri, a Gyulai és a Kecskeméti Törvényszék, illetve a Szegedi Ítélőtábla számolt be.

Debreceni Törvényszék
Akár egy tárgyalási nap alatt befejeződhetnek a jövőben a polgári perek az új Polgári Perrendtartás bevezetésének köszönhetően – emelte ki Kahler Ilona azon a sajtótájékoztatón, amelyet az új Pp. apropóján tartott a Debreceni Törvényszék elnöke.
Az új Polgári és Közigazgatási Perrendtartás egy 1952-es törvényi szabályozást vált fel, amely a több mint 100 módosítás ellenére sem felel már meg a mai kor követelményeinek. A régi – de jelenleg még hatályos – perrendtartás ráadásul az elmúlt években hozott új
törvényekkel, törvénymódosításokkal sincs már szinkronban és az elektronikus per elvárásait
sem képes kiszolgálni.
Kahler Ilona Fotó: M.P.

 

A Törvényszék elnöke a sajtótájékoztatón kiemelte: a 663 paragrafusból álló új eljárási kódex célja a koncentrált pervitel, amely a hatékony és időszerű ítélkezést alapozza meg. Jelenleg ugyanis a felek a polgári per folyamán korlátlanul nyújthatnak be újabb bizonyítékokat, kérhetnek újabb és újabb bizonyítást, módosíthatnak a keresetlevelükön, ami akár parttalanná is teheti az eljárást. Kahler Ilona hozzátette: bár a Debreceni Törvényszéken a polgári perek 90 – 95 százaléka egy éven belül befejeződik és legfeljebb néhány tucat eljárás húzódik két éven túlra, az új perrendtartásnak köszönhetően még feszesebb lesz az ítélkezés. Az „aki állít, az bizonyít” elve alapján a feleknek ugyanis a szabályszerű keresetlevél benyújtását követően az úgynevezett perfelvételi szakban minden rendelkezésre álló bizonyítékot be kell nyújtaniuk, beleértve az okiratokat vagy éppen a kihallgatandó tanúk nevét, elérhetőségét. A bíró ezt követően tűzheti ki az érdemi tárgyalást, ahol – megfelelő előkészítettség mellett – akár egy tárgyalási nap alatt is lezárhatja az ügyet. Ha a tárgyaláson senki sem jelenik meg, a bíróság megszünteti az eljárást, ha pedig csak az egyik fél marad távol, akkor úgy kell venni, hogy nem vitatja a másik fél által elmondottakat.

Az új perrendet a 2018. január 1. után induló polgári és munkaügyi perekben kell alkalmazni. A már folyamatban lévő ügyek ugyanakkor a korábbi perrendtartás szabályai
szerint fejeződnek be. Az új törvény megkönnyíti azoknak a dolgát, akik jogi képviselő nélkül járnak el, ezek az ügyfelek a szükséges dokumentumokat letölthető formanyomtatványon terjeszthetik majd elő. Lényeges újdonság, hogy a törvény alapvetően tiltja a titkos kép-, és hangfelvételek felhasználását, a szakértői bizonyítás terén viszont ezentúl magánszakértő szakvéleménye is felhasználható. Januártól a járásbíróságok tárgyalhatják majd a devizapereket és a kötelező gépjármű felelősségbiztosítót is csak lakóhelye bíróságán perelheti be az ügyfél. Változás még, hogy a házasság felbontása és a házastársi vagyonközösség megszüntetése ügyében két különálló pert kell indítani. Az új Pp. szabályozza a tárgyalótermi felvételeket. Eszerint kép-, és hangfelvételt csak a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság által regisztrált médiaszolgáltató készíthet. Az új Pp. bevezeti a társult pereket is. Eszerint egy többeket érintő káresemény esetén például a felek társulási szerződést kötnek és elegendő, ha csak egyvalaki képviseli mindannyiukat a per során.

A mai sajtótájékoztató aktualitása volt az is, hogy 2003 óta ilyenkor tartjuk az Európai Igazságszolgáltatás Napját. A jeles nap célja, hogy az uniós polgárok minél jobban átlássák az igazságszolgáltatás, a jogok és kötelezettségek rendszerét, az EU jogrendszerét. A Debreceni Törvényszék is élen jár a jogi ismeretterjesztésben: ezt a törekvést szolgálja többek között a Nyitott Bíróság programsorozata, a perszimulációk, a Bíróságok Éjszakája, vagy a bíróságtörténeti kutatássorozat is.

Egri Törvényszék:

Az Egri Törvényszék 2017. október 24-én kedden reggel 9 órától az Igazságszolgáltatás Európai Napja alkalmából előadássorozatot szervezett középiskolások részére. A rendezvényen közel 140 diák vett részt, akik összesen 5 egri középiskolából érkeztek – tájékoztatott az Egri Törvényszék sajtóosztálya.

A nyílt napot dr. Nyiri Beáta az Egri Törvényszék elnöke és dr. Hajdúné dr. Ruzsics Gabriella Erzsébet az Egri Törvényszék elnökhelyettese nyitotta meg.

A törvényszék két tárgyalóteremben fogadta a diákokat. Az egyikben dr. Puskás Csilla törvényszéki titkár, dr. Bohus Nóra és dr. Farkas Regina járásbírósági fogalmazó tartott előadást. Ezek témája az internet, az informatika világa volt, érintették az adatvédelem témakörét, beszéltek a Facebook és a kiber tér veszélyeiről, valamint a szerzői jogról és az internetes vásárlásról, zene és film letöltésekről.

A másik teremben elnök asszony, elnökhelyettes asszony, Hoszné dr. Nagy Tímea törvényszéki titkár és dr. Bálint Tünde járásbírósági fogalmazó beszélgetett a gyerekekkel és a kísérőkkel. Itt szó esett a jogásszá válásról, a bírói hivatásról, a bíróságokról, valamint a 2018. január elsején hatályba lépő, új eljárási törvényekről is.

A program keretében az érdeklődők az előadások után az előadókkal és bírákkal beszélgethettek, számos kérdést tettek fel az iskolai és kollégiumi élettel kapcsolatban. Nagy volt az érdeklődés a fotók, hangfelvételek felhasználása iránt.

A programról készült videó itt tekinthető meg.

Gyulai Törvényszék:

A Békés megyei bíróságokon keddtől péntekig idén is lehetőség nyílik arra, hogy az állampolgárok jobban megismerjék a polgári igazságszolgáltatás és a bíróságok működését, illetve a jogaik érvényesítésének lehetőségeit.
Az Európai Tanács és az Európai Bizottság 2002-ben kezdeményezte a tagállamokban minden év október második felében az úgynevezett „Polgári Igazságszolgáltatás Európai Napjának” megtartását. A cél, hogy az állampolgárokban tudatosuljon, a polgári jog által biztosított jogaik átszövik egész életüket, és ez elsősorban az állam számukra nyújtott szolgáltatása jogérvényesítésük megkönnyítéséhez – mondta el dr. Marton Erika a Gyulai Törvényszék sajtószóvivője. Hozzátette, a rendezvénynek az idei évben különösen aktualitást ad, hogy megkezdődött a bíróságokon a felkészülés a jövő év elejétől hatályos új polgári perrendtartás alkalmazására. Az új törvény számos tekintetben jelentős változásokat hoz, ezért indokolt felhívni az állampolgárok figyelmét az új szabályokra a lehető legtöbb fórumon.

állampolgárok figyelmét az új szabályokra a lehető legtöbb fórumon.

A Gyulai Törvényszék és a Gyulai Járásbíróság – az idei évben is közösen – szerdán rendezte meg a kapcsolódó programját az intézményben. A résztvevők körbejárták a törvényszék épületét, megismerték a történetét, és előadást hallhattak a bírósági szervezetről, a bíróság munkájáról, a polgári ítélkezésről, annak területeiről, valamint a közben felmerült kérdéseikre is válaszokat kaptak.

A délelőtti programon részt vevő lelkes fiatalok egy perszimulációs tárgyaláson, az eljárási szereplők „bőrébe bújva” is kipróbálták magukat egy képzeletbeli eljárásban. A közel harminc diák a tárgyalóteremben foglalt helyet, közülük került ki a három „szereplő”: az alperes, a felperes és a tanú. Egy kutyatámadásról kellett döntenie a bíróságnak. A felperes ugyanis megsérült, és a ruházatában is kár keletkezett, amikor az autószerelőjének udvarára belépve megtámadta egy el nem zárt eb. A bíróság végighallgatta hármukat, majd döntött és kártérítést ítélt meg a sérült számára.

A diákok láthatóan átélték a szerepüket, komolyan vették a tárgyalást. Egy mulatságos eset is volt, amikor a tanú – a felperes „felesége” – épp az ellenkezőjét állította, mint a „férje”, nem tudva arról, hogy társa mit mondott korábban a bíróságnak. A fiatalok elmondása alapján a perszimulációs tárgyalás mellett már maga az épület körbejárása is izgalmas volt, az egyik, lapunk által megkérdezett diák például azt emelte ki, hogy életében először látott rabot, aki az egyik tárgyalóterem előtt várakozott.

Kecskeméti Törvényszék:

A Kecskeméti Törvényszék bírái, titkárai, fogalmazói felkészültek a jövő év elején hatályba lépő polgári eljárásjogi kódex alkalmazására. Hiszen ahogyan Magyary Géza, a XX. század híres jogtudósa egykoron mondta: „egy új polgári perrendtartás elfogadása nemcsak szakmai, hanem kulturális esemény is" .

2018. január 1-jén lép hatályba a polgári eljárásjog jelenlegi rendszerét alapjaiban megváltoztató törvény (új Pp.), amely a perhatékonyságot, az aktív bírói pervezetést tartja szem előtt. Az új Pp. az eddigi bírói gyakorlatot és nemzetközi tapasztalatokat is ötvözi a négy éves kodifikációs folyamat eredményeként, amely az ügyfélbarát, gyors, hatékony és átlátható eljárást célozta.

Az új Pp. számos újítása közül az ügyfeleket talán leginkább érintő változás, hogy a törvényszék hatáskörébe tartozó perekben szélesebb körben lesz kötelező a jogi képviselt és bevezetésre kerül az osztott perszerkezet, azaz egy perfelvételi szak, ahol a bíróság a peres eljárás kereteit tisztázza és rögzíti, míg egy érdemi szak, ahol a bizonyítás zajlik.

 
A Kecskeméti Törvényszéken felkészültek az új polgári eljárásjogi kódex alkalmazására

A bíróságok az új Pp.-t kötelesek alkalmazni valamennyi polgári ügyben, amelyet az ügyfelek 2018. január 1-jét követően kezdeményeznek. Elengedhetetlen volt tehát, hogy a bírósági dolgozók országosan egységes képzés keretében, ugyanazon tananyag segítségével sajátítsák el az újdonságokat. Ezért készítette el 71 bíró azt a Pp. magyarázatot, amelyet 2017 júniusában ismertettek a Magyar Igazságügyi Akadémián az úgynevezett Képzők képzésén, ahol a későbbi előadók oktatása történt. Így ők ugyanazt az anyagot tudták továbbadni régión belüli kollégáik részére valamennyi törvényszéken.

A Kecskeméti Törvényszéken 2017. október 10-13., valamint 2017. október 17-20. napjai között került sor az „Új Pp. helyi képzés" megrendezésére a törvényszék és az illetékességi területén működő járásbíróságok bírái, bírósági titkárai, valamint bírósági fogalmazói számára.

Az előadást tartók kiválóságának köszönhetően a résztvevők nagy odafigyeléssel és interaktivitással vettek részt a meglehetősen feszes tempójú, nagy mennyiségű információt átadó képzésen. A felkészülés garantálja, hogy a szervezet problémamentesen alkalmazkodjon az új Pp.-hez annak érdekében, hogy továbbra is biztosított legyen a magas színvonalú és hatékony ítélkezés, amely a törvényszék bíróságait jellemzi.

Szegedi Ítélőtábla:

A perek előkészítő szakasza valószínűleg hosszabb lesz, de maguk a perek rövidülnek, és arra sem lesz lehetőségük az ügyvédeknek, hogy csak csepegtessék a bizonyítékokat – hangzott el a Szegedi Ítélőtáblán, ahol az új polgári perrendtartásról szóló törvény legfontosabb elemeit ismertették.

Az Igazságszolgáltatás Európai Napján ismertették a Szegedi Ítélőtáblán a jövő év januárjában életbelépő polgári perrendtartásról szóló törvény legfontosabb elemeit. Előjáróban Harangozó Attila, az ítélőtábla elnöke emlékeztetett, hogy idén elfogadták a közigazgatási és az új polgári perrendtartásról szóló, valamint a büntetőeljárási törvényt. Előbbi kettő 2018 januárjában, míg utóbbi júliusban lép hatályba. „Azért volt szükség ezekre az új törvényekre, mert a korábbiak több évtizedes múltra tekintenek vissza, s egyes szükséges elemek nem voltak beágyazhatóak a korábbi jogszabályi környezetbe. Ma már például természetesnek vesszük, hogy interneten keresztül intézhetjük az ügyeinket, s ezeknek a bevezetését is elősegítik az új törvények” – részletezte Harangozó. Hangsúlyozta, fontos cél volt, hogy kiküszöböljék azokat a hibákat, amelyek az eljárások elhúzódásához vezettek, vagy épp az ügyeknek a jogorvoslati szintek közötti indokolatlan, többszöri megjáratását eredményezték. A hatályon kívül helyezés, a fellebbezés lehetősége is racionálisabbá teszik az eljárásokat jövő év elejétől. Azt, hogy mennyire is volt időszerű megalkotni az új polgári perrendtartásról szóló törvényt, jól jelzi, hogy a jelenleg hatályos a Rákosi-rendszer idején, még 1952-ben született. Számtalanszor módosították, mostanra viszont ez már nem volt járható út, így teljesen új koncepció alapján készült el az új.

A januárban életbe lépő törvény alapját és keretét az Alaptörvény adja, de alapul vették kidolgozásánál többek között a német, osztrák, horvát, szlovén, litván és svájci jogszabályokat is – erről már Hámori Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnökhelyettese beszélt. Mint elmondta, az egyik legfontosabb cél a hatékonyság növelése volt, törekedni fognak arra is, hogy minél több peren kívüli megegyezés szülessen, továbbá a technikai vívmányok alkalmazását is beleintegrálták a törvénybe. Ez utóbbi azt jelenti, hogy keresetlevelet a jövőben a jogi képviselők, gazdasági társaságok és állami szervek kizárólag elektronikus úton nyújthatnak be, a magánszemélyekre nézve ez nem lesz kötelező. Az ügymenetet egyébként jelentősen könnyíteni fogja, hogy különböző formanyomtatványok is rendelkezésre állnak majd.

Az is jelentős változás, hogy az ügyvédek nem folytathatják azt a taktikát, hogy idővel csepegtetik az információkat, ezt a taktikát elfelejthetik, sőt ha az úgynevezett igazmondási kötelezettségüket megszegik, akkor pénzbírsággal is kell sújtani őket. Az újítások közé tartozik, hogy a perfelvételi szak kizárólag írásban zajlik majd, és minden bizonyítékot be kell nyújtani ennek során, vagyis azzal sem „trükközhetnek” az ügyvédek, hogy újabb és újabb bizonyítékokat tárnak fel már a peres eljárás során. Később akkor lesz erre csak mód, ha a bíróság kéri azt.

Egyszerűbb ügyek esetében az a cél, hogy csak egyetlen tárgyalás legyen, ha pedig sok tanút kell meghallgatni, akkor arra is lesz mód, hogy egymás utáni tárgyalási napokat tűzzön ki a bíró, amire polgári perek esetében nemigen volt példa eddig hazánkban. Az elnökhelyettestől megtudtuk, hogy a bírók feladatköre is változik némiképp, abban legalábbis, hogy amennyiben a felek különbözőképp értelmeznek egy jogszabályt, akkor ezt tudomásukra hozza, ezzel némi segítséget tudnak nyújtani. Az is cél, hogy másodfok esetén tárgyaláson kívül szülessen döntés, illetve Hámorai Attila elmondta, hogy új kollektív igényérvényesítési eljárás is lesz, ami például a kötbérpereket érintheti, míg társult perek indítására minimum 10 felperesre lesz szükség.

Összegzésképp Harangozó Attila, az ítélőtábla elnöke elmondta, a perek előkészítési bizonyára hosszabb időt fog igénybe venni, mint most, ám maguk a perek rövidebb idő alatt le fognak zárulni. Mint mondta, abban bízik, hogy a polgári ügyek 90%-a egy éven belül be fog fejeződni az új törvény életbe lépése után.