MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Az 1993-ban alakult Magyar Közigazgatási Bírák Egyesülete tisztújító közgyűlést tartott, amelyen újabb négy évre megbízatást kapott Dr. Hajnal Péter elnök és Dr. Lomnici Zolán tiszteletbeli elnök.

Az elnökség tagjaként megválasztották Dr. Sperka Kálmán, Dr. Sára Katalin, Dr. Szalai Tünde és dr. Dobó Viola bírókat. Első alkalommal került megválasztásra Felügyelőbizottság: Dr. Kurucz Krisztina elnök, Dr. Heinemann Csilla, Dr. Robotka Imre tagok.

A két napos rendezvényen szakmai konzultációt tartottak a közigazgatási perrendtartás és szervezeti kodifikációjának helyzetéről, a földforgalmi törvény, önkormányzati normakontroll, és az adójog aktuális jogalkalmazási kérdéseiről.