MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) Országos Választmánya (OV) 2019. január 25-én és 26-án megtartotta első ülését azt követően, hogy a 2018. december 1. napján tartott tisztújítás alkalmával az egyesület élére megválasztotta régi-új tisztségviselőit. A Zamárdiban megtartott kétnapos ülésre az Elnökség 14 napirendi pont megtárgyalását tűzte ki, amelyből az OV – a megfeszített munka eredményeként – tizenkettőt sikeresen le is zárt. Az Egyesület és a tagsága jövője szempontjából döntő jelentőségű választmányi ülésen elfogadott határozatokról és állásfoglalásokról, valamint az ott elhangzott beszámolókról folyamatosan tájékoztattuk, tájékoztatjuk a tagságot. Az OV elsőként az Egyesület rövid- és hosszútávú stratégiájáról döntött, amelyet 2019. évi első határozatában foglalt össze, meghatározva működésének fő vezérlőelveit és célját:

Ars poetica
MABIE
2019.01.25.

A Magyar Bírói Egyesület önálló, a bírósági igazgatás résztvevőitől és az igazságszolgáltatás egyéb szerveitől független civil szervezet, amely kizárólag az alapszabályában  meghatározott cél megvalósításáért működik a bírák, a bírósági életpályájára készülők érdekeinek védelmében és a társadalmi megbecsülésük megerősítése érdekében.


E tevékenysége során higgadt, tárgyilagos kommunikáció mellett, korrekt együttműködésre törekszik az igazságszolgáltatás valamennyi résztvevőjével. A szakmai nézetkülönbségeket az együtt gondolkodás természetes velejárójának tekinti. A konstruktivitás jegyében a párbeszédre helyezi a hangsúlyt és a leghatározottabban fellép
a bírák érdekeiért.


Működése során hitelessége megőrzése érdekében tevékenységéről rendszeresen tájékoztatja tagságát, nyilatkozataiban következetességre törekszik és tevékenységét teljes mértékben átláthatóvá teszi.