MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Tisztelt Bírótársaink!

Hosszú évek rendületlen hite és küzdelme után, reális lehetőség nyílik arra, hogy a bírák jogállását és javadalmazását, az általuk végzett szolgálat kiemelt jelentőségének megfelelően  rendezzék. A  kellő társadalmi megbecsülést kifejező javadalmazás megteremtése, a bírói nyugdíjpótlék megalkotása, a rekreációs célú szabadság bevezetése, minden egyes bírótársunk érdeke, a jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni.

F E L H Í V J A 

ezért a MABIE (Elnöksége) valamennyi bírót, a bíróságok vezetésében és önigazgatásában részt vevő szervezetet és személyt , hogy eddigi - vélt vagy valós - ellentéteiken felülemelkedve, összefogva, konstruktívan, aktívan és hatékonyan támogassa minden rendelkezésére álló eszközzel a fenti célok megvalósulását, a bírák számára lehető legkedvezőbb eredmény elérését.

 

MABIE Elnöksége