Tisztelt Bírótársaink! Kedves Kollégáink!

Mi is ismerjük azt a méltatlan helyzetet a javadalmazásunk tekintetében, amely körülvesz bennünket. A bírák többsége tudja, hogy a Magyar Bírói Egyesület (MABIE) az alapszabálya és a bírák iránti kötelezettsége teljesítése kapcsán évek óta folyamatosan tevékenykedik a béremelés érdekében: javaslatait részben az önálló életpálya-koncepcióban, részben – az OBH-val közös platformon – a BÉSZT keretei között megfogalmazott javaslataiban fejtette ki.

A múlt évben a jogalkotó is felismerte a bírói béremelés elkerülhetetlenségét, hisz a magyar társadalomban szinte minden munkavállalói területen komoly fizetésrendezés volt. A bíróságokon azonban – immár 2005 óta – az igazi, számottevő növekedés elmaradt.

Ilyen előzmények után készített az OBH előterjesztést a bírák illetményemelését célozva. Javaslata részben a BÉSZT által – a MABIE közreműködésével – kidolgozott elveken, részben a bírósági elnökök véleményén alapult. A MABIE azonban a legutoljára beterjesztett javaslatról – a benyújtását megelőzően – nem mondhatta el véleményét.

A MABIE ezért, mint a bírák legszélesebb rétegét tömörítő érdekképviseleti szervezet, az Igazságügyi Minisztériummal kötött Startégiai Partnerségi Megállapodás alapján dolgozta ki és közvetlenül a jogalkotónak adta át javaslatát a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításához, amelyet eddigi kutató és elemző munkáira épített.

Ez a javaslat prezentálja, hogy a bírói kar is fellép a bírósági költségvetésért felelős OBH-elnök elképzelései mellett és megerősíti a jogalkotó számára legutoljára megküldött és az érdekképviseleti szerv munkáin is nyugvó javaslatát. Az igazságügyi miniszter részére most megküldött és a jogalkotásért felelőssel egyeztetett javaslatában azonban a MABIE érdekképviseleti oldalról fogalmazza meg a bírák anyagi függetlenségét biztosító javadalmazás új szabályait.

Tisztelt Kollégák! Az utóbbi időben az illetményemeléssel kapcsolatos szerepét illetően számos alaptalan vád érte a MABIE-t.

Így el kell mondanunk minden bírótársunknak és a bírósági alkalmazottaknak – hisz utóbbiakat is érinti a MABIE koncepciója -, hogy a MABIE előterjesztése nagyságrendben eléri, sőt, meg is haladja az OBH javaslatában írt illetményemelési mértéket. Ezen túl kompenzálja a 2018. szeptemberében végrehajtott ügyészi béremelést is.

Mit is jelent ez pontosan? Azt, hogy a bírói kar reprezentáns szervezete is drasztikus illetményemelést szeretne, éppen úgy, ahogy az OBH elnöke. Az eltérés csak a részletekben van, nálunk az ítélkező bírák javára. Ennek oka, hogy a bírói kar érdekeit, helyzetét a legpontosabban az érdekképviselet ismeri a tagjaitól származó mindennapi információk, valamint az általa korábban elvégzett empirikus felmérés adatai alapján. Utóbbit hasznosította a most benyújtott javaslatában is.

A MABIE most előterjesztett javaslata a bírói illetményalapnál a nemzetgazdasági átlagkereset bevezetését tartja fontosnak. Meghatározza a bírói pótlékkal növelt illetményalapot, mint az alapilletmény szorzatát, amelyet egy egységes 10%-osan növekvő fokozatonkénti előmeneteli szorzóval lát el az eredeti 1-től 1,75-ig terjedő intervallum helyett 1,5- től 2,8- ig terjedően.

Ez az OBH javaslatát növeli már a 7. szolgálati évet követően.

Egy érdekképviselet - tevékenysége jellegéből eredően - pontosan tudja, hol vannak a nagyobb bérproblémák. A véleménykülönbség az egyik neuralgikus ponton, a beosztási pótlék és a vezetői pótlék kapcsán érhető tetten. Ebben a koncepcióban nem vitásan az ítélkező bírón, míg az ügyészség illetményemelésénél a vezetőkön van a hangsúly.

Az előterjesztés a klasszikus bírói ítélkező munkát tekinti meghatározó értéknek, amelyet minden más bírósági feladat csak kiegészíthet, ám az azokra megállapított juttatás (pótlék) nem torzíthathatja a rendszeren belüli bérarányokat.

Emellett a jubileumi jutalom, az első besorolás korrekciója, a kormányzati igazgatásról szóló törvény munkavállalókra kedvező, új szabályai is érintik a bírákat és a tisztviselőket is.

A fenti követelmények által olyan új koncepció és szabályrendszer születhet, amely a neuralgikus kérdéseket hosszabb távon képes rendezni és megfelelő anyagi bázist biztosít a bírói munkához. Ez a cél tükröződik a MABIE javaslatában.

Tisztelt Kollégák! A bíró kar érdekeit képviselve, minden érdeklődőt tájékozatatunk arról, hogy a MABIE bármikor, bárkivel hajlandó tárgyalni és együttműködni a bírák élet- és munkakörülményei, valamint az anyagi megbecsülésük javításának, különösen a bérreform sikerre vitelének érdekében. Így minden ezzel ellentétes állítás valótlan!

Ezeket előre bocsátva örömmel ajánljuk a mellékletben található javaslatunkat szíves tanulmányozásra.

MABIE tisztségviselői