A MABIE 2019. február 15.-én nyújtotta be az Igazságügyi Minisztériumnak a bírák bérreformjával kapcsolatos javaslattervezetét, melyet teljes egészében, annak részletes indokolásával február 18.-án közé is tett honlapján.

A tervezet közzétételét követően a bírák számára lehetőséget teremtett, hogy akár közvetlenül is észrevételeket tehessenek a javaslatra. A beérkezett észrevételeket a MABIE feldolgozta és ennek megfelelően elkészítette végleges javaslatát, melyet a mai napon eljuttatott az Igazságügyi Minisztérium képviselőjének.

Az észrevételek alapján véglegesített javaslat a mellékletben olvasható.