Werbőczy István a Hármaskönyv Előbeszédében értekezik a bíróról és a vele szemben támasztott elvárásokról.

A Werbőczy István által megfogalmazott követelmények részletesen a birosag.hu oldalon érhetők el (birosag.hu, 2019.02.22.).