MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A végrehajtási jog mindig is a polgári eljárásjog mostohagyermekeként kezelt területe volt, melyet az is bizonyít, hogy a korábban hatályban volt szabályozások leginkább az adós önkéntes teljesítésében bíztak. Az elmúlt évtizedekben azonban a társadalmi és gazdasági helyzet változásával, elsősorban hitelezési hajlandóság romlásával, szerepe felértékelődött.

A végrehajtási eljárások számának növekedésével a hitelezővédelem kapott jelentős figyelmet, mely értelmében az adós önkéntes teljesítésének hiányában a végrehajtást kérő követeléséhez állami kényszer által is hozzájuthat, hiszen a jogerős bírósági döntések teljesítése a jogállamisággal kapcsolatos alkotmányos értékekhez tartozik. Ha ugyanis a végrehajtási rendszer gyenge és könnyen kijátszható, ez óhatatlanul a bírósági határozatok lebecsüléséhez, jogbizonytalansághoz, a jogtudat romlásához, a jogállamiság sérelméhez vezet.[1] Ugyanakkor bíróság előtti jogérvényesítésnek a bírósági végrehajtási eljárásban történő alkalmazásánál nem hagyható figyelmen kívül a végrehajtási kényszer arányos és fokozatos alkalmazásának alapelve sem.[2]

[1]     46/1991. (IX.10.) AB határozat
[2]     539/D/2005. AB határozat

 

A tanulmányt teljes egészében innen tölthető le: