MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Napjaink egyik leggyakrabban előforduló szerződéstípusa az adásvétel, ezen belül is az ingatlannal kapcsolatos adásvétel, melyhez szorosan kapcsolódik annak egyik különös neme, az elővásárlási jog gyakorlása. Különleges ez a jogosultság abból a szempontból, hogy annak jogosultja egyoldalú nyilatkozatával jogviszonyt létesít önmaga és egy dolgot eladni kívánó másik személy között. Az elővásárlási jog intézményét már a római jog is ismerte, azt az eladó javára szóló mellékegyezménynek tekintették, amely alapján az eladó kiköthette, hogy ha a vevő a dolgot bármikor el kívánja adni, azt köteles az eladónak felajánlani, aki jogosult a dolgot a más által ajánlott vételáron megvásárolni.