MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

  1. Előszó

 

A szabálysértés jogirodalmi és normatív fogalma az idők során sokat változott (utóbbi sokáig hiányzott is), konszenzus abban mutatkozik, hogy kettős jogterületként egyfelől a bűncselekményeknél csekélyebb társadalomra veszélyességű cselekményeket, másfelől a közigazgatás rendjét a legváltozatosabb módon sértő magatartásformákat öleli fel. Anyagi jogi szempontból olyan tényállásszerűen, jogszabályban meghatározott magatartásformákról van tehát szó, amelyek elérték a jogalkotó ingerküszöbét, amely így az egyéb, polgári vagy közigazgatási jogi jogkövetkezményeken túl szükségesnek látta az állami büntetéssel fenyegetett feltétlen tilalom érvényesítését. Nem ugrották meg ugyanakkor mindezen cselekmények a bűncselekménnyé nyilvánításhoz szükséges magasabb lécet, mert a büntetőjog ultima ratio jellegéhez igazodóan nem jelentik a védett jogi tárgy komolyabb sérelmét.