MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

„Amíg vér nem folyik” címmel adta ki jelentését ez év novemberében a Human Rights Watch nemzetközi jogvédő szervezet, mely szerint minden negyedik nő szenved férje vagy partnere általi testi vagy szexuális bántalmazástól élete során. [1]A családon belüli erőszakról, a szabályozásáról, és az egyéni esetekkel egyre többet foglalkozik a média. Mit is jelent a családon belüli erőszak? Nincs egységes fogalmi meghatározás, sok estben például partnerbántalmazásról olvashatunk. A családon belüli erőszak, melynek angol megfelelője a domestic violence kifejezés, azonban egy átfogóbb fogalmat jelent, amelybe nem csak a házas, vagy élettársak közötti erőszak, hanem a hozzátartozók sérelmére elkövetett erőszak is beletartozik.

A kifejezés sok mindent takarhat, de nekem az a program keltette fel az érdeklődésemet, amelyet azzal a céllal keltettek életre, hogy a diákok megismerjék a biróságok munkáját, életét, hétköznapjait, magát a bÍrói pályát. 

Az 1979. július hó 1-jén hatályba lépett 1978. évi IV. törvény, azaz a régi Btk. 170. § (5) bekezdésének első fordulata az életveszélyt okozó testi sértés bűntettének új törvényi tényállását tartalmazza, amely törvényi tényállást az új Btk. is átvette. A régi Btk. általános igazságügyminiszteri indokolása szerint az új törvényi tényállás megalkotására azért került sor, mert a bíróságok számos olyan cselekményt is emberölés kísérletének tekintettek, amikor valójában az elkövető szándéka nem ölésre irányult.

„Ha tehát nézeteltérés támad az emberek között, akkor a bíróhoz fordulnak; viszont bíróhoz menni annyit jelent, mint az igazságossághoz menni, mert a bírót élő igazságosságnak kell tekintenünk, s a felek úgy fordulnak a bíróhoz, mint egy középen álló emberhez.”

/Arisztotelész: Nikomakhoszi etika/

„A tanúvallomás mind a büntetőeljárásban, mind a polgári eljárásban fontos, sok esetben pótolhatatlan bizonyítási eszköz, a tanú vallomástételi kötelezettsége igazságszolgáltatási érdek. A bíróságok alkotmányos jogvédelmi funkciójának gyakorlásához elengedhetetlen a tanúzásra képes és alkalmas személyeknek az igazságszolgáltatásban való közreműködése, adott esetben alkotmányos alapjogaiknak a korlátozása árán is.”

Számtalan baleset történik a Császár-Komjádi uszoda (Budapest II. kerület, Árpád fejedelem út 8.) előtti kereszteződésben. A baleset következtében általában kettő, de sokszor akár három, négy gépkocsi is jelentős mértékben sérül, előfordul, hogy könnyebb, vagy súlyosabb személyi sérülés is történik. Érdemes tisztában lennünk azzal, hogy a balesetben részes felek felelősségét milyen jogszabály mentén állapítják meg, kit milyen szabály megszegése miatt vonnak felelősségre, és a szabályszegések milyen joghátrányokkal járnak.