MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Bevezető

A 2012. április 15. napján hatályba lépett új szabálysértési törvénnyel1 (Szabs.tv.) a jogalkotó lényegében egy önálló lábakon álló szabálysértési törvénykönyvet kívánt létrehozni, amely már kizárólag a kisebb fokú kriminális cselekményeket rendeli büntetni. Ezen törvénykönyv saját fogalomrendszerrel és belső dogmatikával rendelkezik, lényegesen jobban elkülönül a Büntető Törvényköny, illetőleg a Büntetőeljárási törvény egyes jogintézményeitől és fogalomtárától, mint a korábbi Sztv., azonban így sem mellőzheti azok bizonyos elemeit.

„Mit mondott az ügyvéd? Azt mondta, hogy majd mindent megtesz. Mennyit kapok?

   Bevezető:

Bevezető

A kereshetőségi jogról általában

Napjaink kriminálpolitikája számára is komoly kihívást jelent egy hatékony büntetési rendszer kidolgozása. A legmeghatározóbb büntetési nem, a szabadságvesztés büntetés kapcsán már többen rámutattak arra, hogy amellett, hogy a végrehajtása rendkívül költséges a társadalom számára, nem igazán alkalmas a büntetési célok elérésére. Egyre erőteljesebben megfogalmazódott az igény a szabadságelvonással nem járó büntetések és intézkedések mint alternatív szankciók szükségessége iránt.