MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Erre az újszerű összefüggésre világít rá Takács Tímea "A pilóta nélküli légi járművek és a büntetőeljárás kapcsolata, avagy a technológiai fejlődés „szárnyaló” területének felhasználási lehetőségei" című tanulmányában.

Az szakirodalom iránt érdeklődők figyelmébe ajánljuk dr. Szili Dóra Anna kúriai titkár tanulmányát "A kiemelt gazdasági ügyek előkészítésének technikái a bírósági gyakorlat tükrében"  címmel.

A tanulmány témája :  

"A kiskorú veszélyeztetése bűntettének dogmatikai elemzése, eljárásjogi sajátosságai és egyes aktuális kérdései"

A tanulmány a mellékletben olvasható.