MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Az Eötvös Károly Intézet a honlapján közzétette az igazságszolgáltatás nyilvánossága - különös tekintettel a bírósági tárgyalások nyilvánossága - körében lefolytatott vizsgálatának tanulmányi összegzését.

 

Kik azok a jogi asszisztensek?
 

EGY FÉLREVEZETŐ HIVATKOZÁSRÓL
 
 
Fleck Zoltán egyik sűrűn hangoztatott - és a média által igen felkapott - tétele, hogy míg külföldön a bírósági tévedéseknek van "következménye", addig nálunk nincs; a hibákkal a bírói apparátus úgymond nem néz szembe. Ennek illusztrálására többször is hivatkozik külföldi, többek között belgiumi példára, konkrétan a Doutrox ügyre. Nézzük hogyan:
 

Örülök a Magyar Bírói Egyesület honlapjának. Hogy ti. Van, és így írható rá cikk, tanulmány és más efféle szellemi termék.

Miután dr. Ujkery Csaba úr Gondolatok a magyar bírák érdekképviseletének helyzetéről című dolgozata (cikkek, tanulmányok rovatban) jelentős mértékben dr. Uttó György Az összbírói érdekek szolgálatában című számvetését bírálja, illendő és etikus, hogy a beszámoló is kapjon fórumot.

Dr.Horváth György1: Amikor hazudik a mérleg

A közelmúltban online olvastam (Forrás: Magyar Távirati Iroda Zrt.), valamint a Mozgó Világ 2008/10. számából Fleck Zoltánnak egy—egy nyilatkozatát, illetve írását.
Nem tartom őt a magyar jogászi közélet olyan jelentős személyiségének, akinek a nyilatkozataira vagy írásaira feltétlenül reagálni kellene. Ez utóbbiak azonban felháborítottak.
2008. szeptember 30. napján tartott előadásának elolvasása, illetve a Mozgó Világban megjelent kivonat megismerése stílusgyakorlatnak is rossz volt, így Fleck Zoltán szakírói tevékenységéről jót igazán írni nem tudok.