MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A 2012. évi C. tv. XIX. Fejezete tartalmazza a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekményeket. A nemi erkölcs elleni bűncselekmények újra szabályozása azért is vált szükségessé, mert Magyarország 2010. november 29-én aláírta a Lanzarote Egyezményt, illetve az Európai Unió tagállamai 2011. decemberében elfogadták a 2011/93/Eu irányelvet, amelyek a 18 éven aluli gyermekek védelmét szolgálják a velük folytatott szexuális tevékenység esetére. /Törvény indokolása /