MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Az Egyesület a korábban felmerülő, adatkezeléssel kapcsolatos leggyakoribb kérdéseket gyűjtötte össze. A kérdések és az azokra adott válaszok a Bővebbenre kattintva érhetőek el. A részletes adatkezelési tájékoztató a weboldal alján található Adatkezelési szabályzat fülre kattintva letölthető!

  1. Miért van szükség a lakcímem közlésére a MABIE részére? Mi ennek a jogszabályi alapja?

Valamennyi egyesületnek, így a MABIE-nek is nyilvántartott tagsággal kell rendelkeznie (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) 3:63.§ (1). bekezdése). Az egyesület tagjegyzéke az egyesület tagjairól a tagok nevét, illetve lakóhelyét tartalmazza, mint személyes adatot.

A MABIE működése során teljes mértékben megfelel a Ptk. azon rendelkezésének, miszerint a tag személyére vonatkozó adat az adatkezelés valamennyi fázisában nem nyilvános (Ptk. 3:67.§ (2). bek.).

 Az egyesület a tagság jogos érdekeinek érvényesítésére (GDPR 6. cikk 1) bek. c. pont; Adatkezelési tájékoztató  - VI. 1.pont) a tagsági jogviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából kezeli a tagjai alábbi adatait:

- teljes név

- lakcím

- e-mail cím 

  1. Ki fogja kezelni, őrizni és milyen formában a lakcímem?

Az adatkezelő a Magyar Bírói Egyesület, képviseli dr. Oltai Judit Zsófia, Elnök (Adatkezelési tájékoztató - III. pont.)

Az egyesület területi szervezetének Elnöke adja át a tagok név és lakcím adatait az egyesület Elnökének, aki az adatokat – (papír alapon) - őrzi, azzal, hogy az adatkezelés valamennyi fázisában a személyes adatok nem nyilvánosak.

  1. Ki felelős az adatok kezeléséért?

Az adatkezelő, a Magyar Bírói Egyesület felelős az adatok jogszabályban és adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelő kezelésért.

  1. Mi a biztosíték arra, hogy a lakcímem nem kerül illetéktelen kezekbe?

Az Egyesület a tagjaira vonatkozó személyes adatokat nyomtatott formában, papír alapon őrzi az adatkezelés megszűnéséig. A papír alapú dokumentumok az Egyesület székhelyén kulcsra zárt szekrényben elkülönítetten, rendszerezve kerülnek tárolásra, amelyhez hozzáférése kizárólag az Egyesület Elnökének van.

  1. Ki jogosult a lakcímem megismerésére?

- Az Egyesület Elnöke

- Az egyesületet nyilvántartó bíróság

 

A tag személyére vonatkozó adatok az adatkezelés egyik fázisában sem nyilvánosak.