MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A határozatképes választmányi ülésen az egyesület vezetése elsőként tájékoztatást nyújtott a legutóbbi választmányi ülés óta történtekről. Ennek keretei között részletesen kitért az önálló bérjavaslat benyújtásának körülményeire, illetve a végleges javaslat elemeire. A benyújtott észrevételek alapján átdolgozott javaslat szövege itt olvasható.

A beszámolót követően a választmány elfogadott határozatában egyhangúlag megerősítette az Igazságügyi minisztériumhoz benyújtott és a beérkezett észrevételek figyelembevételével átdolgozott javaslatot .A MABIE a javaslat kommunikációja kapcsán megfogalmazott észrevételeket köszönettel veszi és a jövőben is folyamatosan hangsúlyt fektet a tagság széleskörű és időszerű tájékoztatására az egyesület honlapján.

Az OV több ponton módosította alapszabályát. A változások közül legfontosabb a költségtakarékos és hatékony működés elősegítése érdekében az elektronikus szavazás bevezetése és elfogadása volt, amelyet a választmány létszáma és az azonnali reagálást igénylő döntések egyre nagyobb száma indokolt. Az alapszabály módosítását indokolta a kényszerű székhelyváltozás is, melyet a választmány szintén elfogadott.

A MABIE vezetése tájékoztatta az OV tagjait,hogy az OBH pályázatot írt ki az Országos Bírósági Sportnapok megrendezésére, amelynek megszervezésében az egyesület 7 éven keresztül oroszlánrészt vállalt. Mivel anyagi fedezet hiányában a MABIE önállóan nem képes a sportnapok megrendezésére, ezért a választmány kénytelen volt tudomásul venni, hogy a korábbi ülésen elfogadott határozatát - amely az OBS megszervezésére vonatkozott - önhibáján kívül nem tudja teljesíteni.

A MABIE vezetése beszámolt a választmány tagjainak, hogy a biztosított rendkívül rövid határidő ellenére pályázatot nyújtott be az OBH elnöke által az érdekképviseleti szervezetek támogatására kiírt pályázatra. Az eredményről a honlapon keresztül tájékoztatni fogja a tagságot.