MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) elnöksége megtárgyalta az utóbbi időben a sajtóban és a mindennapi közbeszédben napvilágot látott, a bíróságokat és a bírákat ért méltatlan és alaptalan támadások kapcsán kialakult helyzetet, és kinyilvánította, hogy a jövőben is határozottan fellép minden támadással szemben. Elemezve a közéleti szereplők és politikusok bíróságokkal és bírákkal kapcsolatos nyilatkozatait, és leszögezte, hogy egyik hatalmi ág részéről sem fogadja el a igazságszolgáltatás függetlenségébe való beavatkozási kísérleteket és visszautasít minden jogállami keretet feszegető megnyilvánulást.

Az elnökség örömmel vette tudomásul az igazságügyi alkalmazottak béremelését, megtárgyalta annak hatásait és rámutatott arra, hogy a bérrendezés feszültséget teremtett az igazságszolgáltatáson belül. A kialakult bérfeszültséget az okozza, hogy a bírák illetmény emelése arányaiban jelentősen elmarad az igazságügyi alkalmazottak béremelésétől, illetve a társadalom más szféráiban végrehajtott bérrendezés mértékétől, ezért saját eszközeivel a jövőben is megteszi a szükséges lépéseket a bírói javadalmazás további javítása érdekében.

Az elnökség üdvözölte az egyesület megújult honlapját, tárgyalt a hatékonyabb kommunikáció lehetőségeiről, annak új formáiról, továbbá kommunikációs szakember bevonásáról.

Az elnökség a Stratégai Partnerségi Megállapodás keretében 2018. januárjában kötetlen beszélgetésre hívja meg az igazságügyi minisztert.