MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A végrehajtó hatalom ignorálja az igazságszolgáltatás szereplőinek együttes fellépését!

A bírósági szervezetrendszerben dolgozók reménykedve várták a 2024. június 12-ei kormányülést, és ismét csalódásként élték meg, hogy a döntéshozók nem foglalkoztak a harmadik hatalmi ág képviselői méltatlan anyagi helyzetének rendezésével, annak ellenére, hogy az elmúlt félévben számtalan javaslat, kérelem, és tényfeltárás érkezett hozzájuk az OBT, MABIE és BDSZ részéről. 

A kormány továbbra sem veszi tudomásul, hogy a bíróságok működésképtelensége közeli és reális veszély.

2024. május 31. napján a MABIE Győr-Moson-Sopron Vármegyei területi szervezésében „Életvégi döntések ma Magyarországon” címmel szakmai napot tartottak a Győri Törvényszéken.

A szakmai napon a Győri Törvényszék bírói, titkárai mellett részt vettek a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség képviselői, a Győri Ügyvédi Kamara és a Győri Közjegyzői Kamara több tagja, valamint a régióban dolgozó bírák közül voltak, akik Skype-n keresztül csatlakoztak.

A szakmai napon két meghívott tartott előadást: dr. Stánicz Péter, a Kollarics Flóra Ügyvédi Iroda partner ügyvédje és alkotmányjogász, dr. Karsai Dániel jogi képviselője, valamint Prof. Dr. Kovács Gábor, a Széchenyi Egyetem Bűnügyi Tudományok Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára.

Dr. Stánicz Péter előadását az „Életvégi döntések ma hazánkban és a Karsai vs Magyarország per az ítélkezés tükrében”, míg prof. Dr. Kovács Gábor előadását „Elmosódó határok, az emberi élet jogi fogalmának ellentmondásai” címmel tartotta meg.

A szakmai nap a résztvevők körében sikert aratott, és valamennyien kifejezték szándékukat az együttműködés folytatására.

Magyarország Kormánya 1025/2024. (II.14.) Korm. Határozat 3.3 pontja értelmében felhívta az igazságügyi minisztert, hogy vizsgálja felül a bírói álláspályázatok elbíráláshoz szükséges szempontrendszert és az ahhoz kapcsolódó pontrendszert. A 3.4. pont értelmében a feladatban való közreműködésre az OBT-t kérte fel.

Az OBT a 82/2023. (IX.7.) OBT határozat 23.§ (1) bekezdése alapján eseti bizottság hozott létre,  amely megkereste a MABIE-t, hogy korábbi javaslatát figyelembe véve van-e további észrevétele, javaslata.  

Az OBT 2023. december 5-6. napján tartott ülésén már foglalkozott a 7/2011. (III.4.) KIM rendelet módosításával, amely ülésen a MABIE képviseletében előterjesztésre kerültek javaslatok, melyek a csatolmányban található jegyzőkönyv 27. oldalától olvashatóak.

A MABIE-nek 2024. június 15-éig van lehetősége további észrevételek előterjesztésére.

Az érintettek véleményének minél szélesebb körű megismerése érdekében kérjük, hogy javaslataikat 2024. június 12-ig a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldjék meg, amelyeket figyelembe véve terjesztjük elő  észrevételeinket az OBT felé.

Segítségüket köszönjük!

A bírói és bírósági bérek helyzetéről tényekben

A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) immár több éve kezdeményezte a bírói és bírósági bérek rendezését. A bírói javadalmazásnak, mint mindenütt Európában törvényi garanciái vannak, amelyek mellett a jogállamiság keretei alaptételként rögzítik, hogy a hatalmi ágak egyenlőek és egyenlő bánásmódban részesülnek. Ez alatt azt is érteni kell, hogy egyik hatalmi ággal sem lehet kivételezni, mindet azonos módon kell megítélni és anyagiakkal ellátni. Ez magában foglalja azt, hogy ha az egyik hatalmi ágnál béremelés van, akkor a többi is azonos módon kell, hogy ebben részesüljön. Olyan nem fordulhat elő, hogy egyik hatalmi ág éveken keresztül sem kap bérrendezést, míg az összes többinél automatizált, a nemzetgazdaság teljesítményéhez kötött béremelés van. Pedig sajnos ilyen van, itt nálunk, Magyarországon és a bíróságok azok, ahol ez a különös helyzet sújtja a hatalmi ágat.

2022 évtől bekövetkezett súlyos inflációs helyzetben eddig, a bíróságokon nem volt béremelés, szemben minden más hatalmi ághoz képest. Persze erre is van kormányzati részről magyarázat, jelesül, hogy 2020-22-ig három részletben összesen 57%-os béremelés volt a bíróságokon, amely egy 15 éves bérlemeradás után jött. Ez tény, ám a másik hatalmi ágaknál a 2020-22-es időszakban, legalább ilyen vagy ennél nagyobb mértékű bérnövelés volt. Az 57%-os emelést az inflációs időszak teljesen felemésztette, és míg más hatalmi ágaknál mindenütt, minden évben 2022 óta, több mint 10-15%-kal nőtt évente a bér, de a bíróságokon semmi sem történt. A kormányzat által közzétett bírósági fizetési adatok, miszerint egy járásbíró átlagfizetése bruttó 1,4, míg egy törvényszéki bíróé majd 2 millió Ft, nem felelnek meg a valóságnak. Eszerint a bírósági bérek az európai bírói béreknek megfelelnek, csakhogy a tények makacs dolgok.

Európában és mindenütt a világon 3 fő adat alapján hasonlítják össze a béreket. A legfontosabb a kezdőbírói bruttó és nettó bér, majd a fellebbezési bírói kezdő illetve a 45 éves bíró bruttó bére, valamint a kúriai bírói bérek. Ehhez képest az átlagos bírói bér semmilyen relevanciával ebben a tekintetben nem bír, mert függ a bírói átlagéletkortól, és az ügyek hatásköri beosztásából folyó feladatkatasztertől stb.

A tisztánlátás kedvéért szeretnénk közzétenni a következőket, a bírákra vonatkozó Bjt. törvény szerint, figyelembe véve a költségvetési törvényben írt legkisebb bíró illetményalap összeget, amely 2022 óta változatlanul 566.660Ft.

Ma Magyarországon a legkisebb bírói bruttó illetmény a Bjt szerint – beosztási pótlékkal együtt – 1,45 X 566.660 = 821.657 Ft vagyis nettó 534.000 Ft, órabérben 3.338 Ft (kevesebb, mint a bírósági biztonsági őr jogszabályban garantált órabére).

(Az egyik törvényszéken megnéztük a járásbírák átlagfizetését és megállapítottuk, hogy 40 év a bírák átlagéletkora és az ő nettó átlagfizetésük 674.000 Ft, amely ugyanezen törvényszéken a törvényszéki bírókat nézve, ahol 50 év az átlagéletkor, 830.700 Ft. Vagyis a kormányzat által mondott összegnek a járásbíróságon : 58.6-, illetve az átlagnál 74%-a, a törvényszéken 47 illetve az átlagnál 63,8 %-a. )

Az Európai Unióban a fentinél alacsonyabb bírói bér nincs. Az Európai Unió kezdőbírói bérének éves átlaga 55.000 Euro, vagyis havi 4.583 Euro, mai árfolyamon bruttó 1.788.195 Ft, amely nettója: 1.162.367 Ft, vagyis több mint kétszer annyi, mint a magyar. (Mivel azonban az adóék nálunk Európában a 3. legmagasabb így az európai nettó bírói bérek még jobbak, mint a magyar.) Ehhez 2020 óta sem sikerült közelíteni, pedig a kormányzat az akkori igazságügyminiszter szerint ennek elérését tűzte ki célul, amely most 45,9%-on áll.

Magyarországon a törvényszéki bírói kezdőbér bruttó bér 934.989, nettó 610.992, vagyis egy órára vetítve 3.818 Ft.

A többi bérre nem is érdemes kitérni, nemkülönben arra, hogy a bírósági tisztviselők 211.900 Ft-os nettó bértől léphetnek szolgálatba, de a bértábla szerint akár 25 év után is ez a bérük maradhat, mert olyan szinten összecsúszott a bértábla a garantált bérminmum folyamatos növekedése miatt. Ez a kezdőbírói bér 39,65%-a. A tisztviselők esetében legalább a 10% bérpótlék emelés szükséges, vagyis a mindenkori bírói illetményalap 10%-ának megfelelő kiemelés kell most azonnal, amely bruttó 56.666 Ft. Emellett a tisztviselőkre a megfelelő előmenetelt biztosító bértábla kialakítása is elengedhetetlen azzal, hogy ha bíróságon a bírói illetményalap nő azzal a tisztviselői bérek is növekednek.

Nem kívánjuk itt és most a nyilvánosság elé tárni az egyes kormányzati, vagy más hatalmi ági szervek érdemi ügyintézői és egyéb hivatalnokai alap és törzsbéreit, mert a bíróságok bérrendezése a cél, azonban arra utalunk, hogy ha ezt megtennénk súlyos hátrányokat és aránytalanságokat láthatnának az érdeklődők.

A döntéshozók figyelmébe ajánljuk a korábbi béremelés kapcsán dr. Polt Péter legfőbb ügyész és dr. Répássy Árpád megállapításait.

https://mandiner.hu/belfold/2019/11/varga-harom-reszletben-no-az-ugyeszek-es-birak-bere 

Győri Törvényszéken 2024. május 24-én X. alkalommal került megrendezésre fiatalon elhunyt kollégánk emlékére a dr. Géczi Balázs Streetball Emléktorna.

Dr. Géczi Balázs (1978-2009) polgári ügyszakos bíró volt, akinek szakmai felkészültsége, szorgalma, akaratereje példamutató volt sokak számára.

A X. emléktornán 10 csapat indult:

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF),

Kazinczy gimnázium,

DFK Law-up (Széchenyi egyetem),

FehérWarriorz (Székesfehérvári Törvényszék),

Madagaszkár pingvinjei (Győri Törvényszék),

Tatabányai Törvényszék,

Soproni Járásbíróság és Sopronkőhidai Fegyház és Börtön,

Győri Törvényszék,

Mosonmagyaróvári Járásbíróság és

Utánpótlás (elhunyt kollégánk és bírósági dolgozók gyermekei) csapata.

 A tavalyi év után ismételten az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság nyerte a tornát, második az Utánpótlás, harmadik a Madagaszkár pingvinjei csapata lett.

 A Győri Törvényszék szervezésében megvalósult eseményt a Magyar Bírói Egyesület helyi szervezete is támogatta. Az első három helyezett díjazása Dechatlon utalvány volt, míg a különdíjakat dr. Gécziné dr. Bárdosi Eszter ajánlotta fel.

 Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság az első helyezésért járó díjat a Magyar Vöröskeresztnek ajánlotta fel, az ukrán menekült gyerekek javára.

 Valamennyi résztvevőnek gratulálunk!

 

Az Európai Bírói Egyesület (EAJ) 2024. április 25-27. napján Varsóban tartott gyűlésén nyilatkozatot fogadott el Murat Arslan ügyében és felkérte a tagszervezeteteket, hogy közvetlenül forduljanak a török igazságügyminiszterhez, és biztosítsák támogatásukról Murat Arslant, valamint a levél egy példányát küldjék meg az IAJ (Nemzetközi Bírói Egyesület) főtitkárságának közzététel céljából.

Murat Arslan (1974) volt török bíró, aki a Bírák és Ügyészek Egyesületének (YARSAV)  elnöke volt 2011 és 2016 között.2016-ben letartóztatták, ezt követően 2017. október 9-én az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésén Václav Havel Emberi Jogi Díjjal tüntették ki, a törökországi igazságszolgáltatás függetlenségének megőrzéséért végzett munkájáért.

2019-ben 10 év börtönbüntetésre ítélték, terrorszervezetben való részvétel miatt. A vád egy névtelen feljelentésen és a Bylock adatvédelmi alkalmazáson alapult, amit a török ügyészek állítása szerint a Gülen mozgalom tagjai használtak.

Diego García Sayán, az ENSZ bírák és ügyvédek függetlenségéért felelős különmegbízottja szerint a tárgyalás nem volt tisztességes.

Murat Arslan 8 éve tölti büntetését, és feltételes szabadságra bocsátását ismételten nem engedélyezték, anélkül, hogy a döntés konkrét indokait megadták volna.

A MABIE török igazságügyminiszternek írt levele a mellékletben olvasható.

https://en.wikipedia.org/wiki/Murat_Arslan#

https://medelnet.eu/medel-statement-turkey-heavy-and-unjustified-conviction-of-murat-arslan-vaclav-havel-human-rights-prize-winner-3-2/

EAJ-Statement-about-Murat-Arslan.pdf (iaj-uim.org)

 

A Francia Intézet által szervezett szakmai konferenciát ajánljuk az érdeklődők figyelmébe. A meghívás magyar leírása csatolmányban olvasható.

"In the context of the 20th anniversary of Hungary's integration into the European Union, the French Embassy in Hungary, the French Institute of Budapest and the Centre for Social Sciences (HUN-REN) are pleased to invite you to a conference devoted to the protection of fundamental rights in the European Union on Tuesday 4 June 2024 at 9.00 am at the Centre for Social Sciences in Budapest (H-1097 Budapest, Tóth Kálmán street 4.).

Bringing together eminent practitioners, academics and specialists in European law from France and Hungary, this conference will trace the evolution of the Charter of Fundamental Rights from its conception to the present day. It will then analyse the development of the case law of the Court of Justice of the EU in the area of fundamental rights, and examine the concept of constitutional identity in the light of the Charter.

The discussion will be held in French and English, with simultaneous translation into both languages.

Registration is required using the following form: https://forms.gle/2eAoXq2ZyYd3zSm7A.  

The conference programme is available on the French Institute’s website."