MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

 

A bírói kart továbbra is foglalkoztatja az, hogy a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) elnöke és a Fővárosi Törvényszék elnöke között 2021. júniusában milyen beszélgetés zajlott. A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) a 2022. január 21-én „A bírót rúgják ki, mert ez vérlázító!” címmel megjelent cikk kapcsán a korábbiakban már megnyilvánult, majd az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke 2022. január 22-én közleményt adott ki, és igazgatási célvizsgálatot rendelt el.  Ezt követően 2022. február 2-án megtartott ülésén az Országos Bírói Tanács (OBT) szintén közleményt bocsátott ki az üggyel kapcsolatban, melyre az OBH elnökének válasza 2022. február 4-én a birosag.hu-n jelent meg.

A MABIE Országos Választmánya (OV) a fenti vizsgálat elrendelését fontosnak tartja és üdvözli, azonban az ügynek egy olyan aspektusát is szükségesnek tartja fókuszba helyezni, melyre a vizsgálat a fenti elrendelő határozat alapján nem, vagy nem feltétlenül fog kitérni.

Függetlenül ugyanis attól, hogy az MBVK elnöke milyen bejelentést tett, az megalapozott volt-e vagy sem, azzal kapcsolatban ki és milyen eljárásban állapított meg bármit is, a bírói karban leginkább a cikkben állított azon eljárás váltott ki megdöbbenést, hogy egy bírósági vezető egy őt megkereső szervezeten kívüli szereplőtől olyan “felkérést” kapott, hogy egy bíró kirúgásában vagy ellehetetlenítésében működjön közre, és hogy erre a bírósági vezető egyetértően reagált. A történtek feltárása vagy annak legalább megkísérlése elengedhetetlen annak érdekében, hogy az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom csorbát ne szenvedjen.

A MABIE OV azt is hangsúlyozza, – anélkül, hogy a bizonyítottság vagy felelősség kérdésében állást foglalna – a cikkben közölt és bizonyítékként a büntetőeljárásban felhasznált lehallgatási jegyzőkönyvek alapján készített jelentésekből felsejlő jelenséget elfogadhatatlannak tartja, az ilyen vagy hasonló vezetői fellépést határozottan visszautasítja.

Éppen ezért az Országos Választmány, az Egyesület legfőbb döntéshozó szerveként szükségesnek látja, hogy a bírósági szervezet igazgatási vezetése tegye egyértelművé a közvélemény és a bírói kar számára is, hogy ilyen jellegű magatartást nem tűr meg a bírósági szervezeten belül, azzal szemben fellép, a történtek feltárása érdekében pedig minden lehetséges eszközt felhasznál.

Mivel az ügy a bírói függetlenségre, valamint az érintett bíró, de általában a bírák érdekeire is közvetlenül kiható kérdéseket vet fel, a MABIE mint érdekvédelmi szervezet fokozott figyelemmel követi az eseményeket és indokolt esetben a jövőben is kinyilvánítja véleményét.

 A fent említett közlemények elérési útja a következő:

a MABIE 2022. január 21-én megjelent közleménye itt: https://www.mabie.hu/index.php/1624-rolunk-irtak-el-tudja-erni-hogy-ne-erezze-jol-magat-a-munkahelyen

az Országos Bírósági Hivatal elnöke 2022. január 22-én megjelent közleménye itt  https://birosag.hu/hirek/kategoria/birosagokrol/kozlemeny-az-orszagos-birosagi-hivatal-elnoket-erinto-sajtohirekkel

az Országos Bírói Tanács a 2022. február 2-án kiadott közleménye itt https://orszagosbiroitanacs.hu/hatekony-azonnali-es-torvenyben-szabalyozott-fellepes-szukseges-a-fuggetlen-igazsagszolgaltatast-veszelyezteto-minden-jelenseg-ellen/,

az OBH elnökének 2022. február 4-én kelt válasza is itt érhető el https://birosag.hu/sites/default/files/users/k%C3%B6zlem%C3%A9ny%20OBT%2002.04.pdf

A Fővárosi Törvényszék elnökének nincs a nyilvánosság, vagy valamennyi bíró számára elérhető közlése, az csak a Fővárosi Törvényszék belső hálózatán érhető el, így annak megismerése korlátozott.

(2022.február 11.)

 

 

A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) 2022. február 11. napján megtartott ülésén megtárgyalt kérdések közül az első három napirendi pontról a tegnapi napon adtunk hírt, most a 4. és 5. napirendi ponttal folytatjuk a tájékoztatást és közreadjuk a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökének és a Fővárosi Törvényszék elnökének találkozója kapcsán kiadott közleményt

A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) 2022. február 11. napján a járványhelyzet miatt személyes megjelenés helyett – az Alapszabály X/2/A/4. § (2) bekezdése alapján – skype útján tartotta meg idei első Országos Választmányi ülését.

Az értekezleten – hagyományainkhoz híven – a választmányi tagok mellett meghívottként az egyesület területi szervezeteinek elnökei és a Felügyelő Bizottságának tagjai is részt vettek. Az ülés napirendi pontjairól – megtárgyalásuk sorrendjében – több részletben számolunk be. A megtárgyalt napirendi pontok felsorolása a cikk végén található. 

A Kúria 2022. február 9-i Teljes Ülése  2022. február 22. napjától 6 éves időtartamra megválasztotta a Kúria Bírói Tanácsának tagjait és póttagjait, valamint a  Kúria elnöke a kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtó kúriai bírák és igazságügyi alkalmazottaknak elismeréseket adott át.

 A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) 2022. február 11. napján Skype útján tartja következő Országos Választmányi ülését, amelyre a meghívókat a választmányi tagok részére létrehozott zárt csoportban elektronikus úton küldte ki a MABIE elnöke. Az ülésre meghívót kaptak tanácskozási joggal az egyesület területi szervezeteinek elnökei és a Felügyelőbizottság tagjai. A legfontosabb napirendi pontok: 

A Fővárosi Ítélőtábla egyik ítélkező tanácsát, illetve annak bíráit súlyos és méltatlan támadás érte az elmúlt napokban számos médiafelületen a „Meseország: Mit mond a tudomány?” című cikk miatt indult személyiségi jogi perben hozott ítéletük miatt. A  megjelent cikkek az ítélet szóban kihirdetett indokolását valótlanul, annak politikai tartalmat adva tették közzé, ezzel kétségbe vonva az ítélkező bírák függetlenségét, pártatlanságát, szakmaiságát.

Az Európai Igazságügyi Tanácsok Hálózata (ENCJ) három év elteltével ismét anonim felmérést készít a hivatásos bírák körében a bírák egyéni függetlenségének megítélése tárgyában. Az online kérdőív kitöltésében ezúttal 27 európai ország igazságszolgáltatása vesz részt, köztük – az Országos Bírói Tanács döntése alapján – Magyarország is.  Az Országos Bírói Tanács a közelmúltban elektronikus levélben kerete meg valamennyi bírótársunkat a felmérésben történő részvétel érdekében. A levél a kérdőív elérési módját és valamennyi tudnivalót tartalmazza. 

A kérdőívet azok a hivatásos bírák tölthetik ki 2022. február 28. napjáig, akik az elmúlt két évben – legalább részben – tényleges ítélkezési tevékenységet végeztek. A kitöltés önkéntes és anonim. 

Kérjük tagjainkat, bírótársainkat a kérdőív kitöltésére, hogy minél teljesebb képet kaphassunk arról, hogy a magyar bírósági szervezetben szolgálatot teljesítő hivatásos bírák miként ítélik meg saját függetlenségüket!