MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Mint ahogy már a MABIE honlapján 2024. február 29-én  hírül adtuk, az Országos Bírói Tanács 2024. február 26-ai ülésén a béremelésre vonatkozó jogszabály alkotási javaslattal fordult a jogszabályalkotás kezdeményezésére jogosult szerv felé. Az ülésről készült jegyzőkönyv itt olvasható. A dokumentum 16-35. oldalán találhatóak  a béremeléssel kapcsolatos hozzászólások, míg a MABIE elnökének felszólalása a 31. oldalon.

Tekintettel arra, hogy a béremelésre vonatkozóan semmilyen visszajelzés nem érkezett az Igazságügyi Minisztérium részéről, ezért az OBT  2024. március 13-ai ülésén úgy döntött, hogy eltérő határozatáig valamennyi ülésének napirendjét képezi a bírák és az igazságügyi alkalmazottak javadalmazásának kérdése.

Az OBT 48/2024. (III.19)  számú határozatával a 2025. évi központi költségvetésről szóló törvény tervezetéhez javasolta, hogy a 2025. évben a bírói illetményalapot 765.000 Ft-ban állapítsák meg, azzal, hogy  javaslat nem érinti a 20/2024. (II. 26.) OBT határozattal elfogadott jogszabályalkotási javaslatot. E javaslat tartalmazza azt is, hogy 2025. január 1. napjától kezdődően a bírói illetményalap a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset 150 százaléka legyen, azzal, hogy nem lehet kevesebb a megelőző évi bírói illetményalap összegénél.

A MABIE elnöke által 2024. március 11-én elküldött, dr. Tuzson Bence igazságügyi miniszternek címzett, a bértárgyalások folytatását kezdeményező levélre a mai napig nem érkezett semmilyen visszajelzés, válaszreakció a minisztérium részéről.

A Magyar Bírói Egyesület a mno.hu weboldalon 2024. március 20. napján megjelent, "Íme, a bírói csoportvezető, akinek beosztottja elengedte a gyermekpornográfiával gyanúsított volt állami vezetőt” című cikkben megfogalmazottakat, mint az ítélkező bíró személye ellen irányuló támadást, elítéli.

A bíró az ítélkező tevékenységével összefüggésben nem utasítható, kizárólag a törvényeknek van alárendelve. A bírói döntések véleményezhetőek, kritizálhatóak, de ez nem járhat együtt a bíró személye elleni lejárató célú támadással. A MABIE meggyőződése, hogy az igazságszolgáltatásba vetett társadalmi bizalom meggyengítését okozhatja minden, az ítélkező bíró személyét támadó, továbbá az esetleges közéleti tevékenységre történő utalással egybekötött sajtó-megnyilvánulás, melyet ezért az Egyesület a leghatározottabban visszautasít.

A Fővárosi Törvényszék tájékoztatásáról szóló sajtóhír itt olvasható

Az Országos Bírói Tanács közleménye itt olvasható

A tiltakozásunkat kiváltó írás itt olvasható

A belgiumi bírák egyesülete minden évben megszervezi a jogállamiság napját, ahol az aktuális kihívásokat tekintik át.

https://www.dagvanderechtsstaat.be/vzw-400/

Idén március 15-én Mechelenben a rendezvény előadói között volt Koen Lenaerts, az Európai Unió Bírósága elnöke és Laura Kövesi európai főügyész is. 

Ezen a neves rendezvényen játszották le bírótársunk, Laczó Adrienn, a Res Iudicata - Bírák a Társadalmi Tudatosságért Egyesület elnökségi tagjának videoüzenetét. Kollégánk angolul számolt be a magyar igazságszolgáltatás helyzetéről. Beszélt a bírák kinevezésének, előrelépésének folyamatáról, az ügyek elosztásának rendszeréről és kiemelt kérdésként a bírák véleménynyilvánítási szabadságáról. Figyelmeztetett arra, hogy a bírák akkor tudják az alkotmányos jogokat biztosítani a társadalom számára, ha az őket megillető jogok nem csorbulnak. A konferencián egyetértés volt abban, hogy ennek sarokköve a méltó bérezés.

A MABIE a mai  napon levélben fordult az igazságügyi miniszterhez, melyben  - a miniszter ígéretének megfelelően – a 2024. február 8. napján megkezdett megbeszélés minél előbbi folytatását kezdeményezte a bírósági bérrendezés ügyében, hangsúlyozva, hogy az igazságszolgáltatás működőképességének megőrzése érdekében, a jogállamisági értékeket szem előtt tartva   a bíróságok  jogos igényének  érvényesítése érdekében a megkezdett tárgyalások érdemi folytatására van szükség.

Dear Participants of the Global Judicial Integrity Network,

 On the occasion of the third International Day of Women Judges, UNODC will hold a special high-level event “International Day of Women Judges 2024: Inclusive Justice = Resilient Justice”. The event will take place on Monday, 11 March 2024, 2.00-3.30 pm CET (Vienna time).

 The event will be broadcast live and can be viewed live on UN Web TV, and if you are available and interested in joining, we warmly welcome you to connect at: https://webtv.un.org/en/asset/k1o/k1oiepzgu8. 

 The event is part of the UNODC Women in Justice/Women for Justice initiative, which advocates for women’s representation and leadership in the justice sector with the aim of promoting fair, effective and efficient criminal justice systems for all.

 This hybrid panel discussion will feature experts from different regions and focus on advancing efforts to support and inspire the next generation of women in justice through education and mentoring in law school and the workplace, engagement with the private sector and civil society, and other measures.

 Speakers include:

Közös sajtótájékoztatón jelentette be dr. Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és dr. Szabó Péter,  az Országos Bírói Tanács elnöke, hogy lezárult az OBT önálló szervezetének kialakítása. A sajtótájékoztatón kérdésre dr. Senyei György és dr. Szabó Péter is megerősítette  a bírósági bérrendezés szükségességét.

https://magyarnemzet.hu/belfold/2024/03/fontos-szakasza-zarult-le-az-igazsagugyi-reformnak.

https://hirado.hu/belfold/cikk/2024/03/06/obt-az-obh-mindenben-segitette-a-tanacsot-az-onallo-szervezet-kialakitasaban

A MABIE Országos Választmánya (OV)  2024. március 4. napján skype útján ülésezett, melynek legfontosabb témája a bírák és igazságügyi alkalmazottak számára egyaránt haladéktalanul szükséges illetményemelés kiharcolási lehetőségeinek megvizsgálása volt. Az OV elhatározta, hogy ismételten levelet intéz az igazságügyi miniszterhez ez ügyben, mivel a 2024. február 8. napján a MABIE elnökével való találkozás óta egy hónap eltelt és a miniszter úrtól az érdemi tárgyalás folytatására megkeresés nem érkezett.

A MABIE elnöke felveszi a kapcsolatot a pénzügyminiszterrel, az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságával, valamint a köztársasági elnökkel annak jelzése érdekében, hogy a magyar bírói bérek az Európai Unió tagállamait tekintve a legalacsonyabbak és ez kihat a bírói függetlenségre, továbbá az elvándorlás folytán a bíróságok működőképességére.