MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

 
"Felismerési kísérlet a bűnügyekben" címmel megjelent Prof.dr.habil Fenyvesi Csaba egyetemi tanár legújabb könyve, melyet ajánlunk az olvasók figyelmébe!
A nemzetközi és hazai empirikus kutatások határozottan a felismerési kísérleteket emelik ki mint leggyakoribb és legsúlyosabb hibaforrást az igazságkereső büntetőeljárások bizonyítási cselekményei közül. E fenti tényt felismerve a kötet szerzője megvizsgálja a felismertetési procedúra magyar történeti gyökereit, áttekintést ad egyes külföldi szabályozási modellekről, és részletesen elemzi az intézménnyel kapcsolatos hazai bírósági döntéseket, valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága iránymutató határozatait.

2023. december 5-6. napján tartotta az Országos Bírói Tanács ez évi utolsó ülését. A 2023. december 5-én tartott ülésen dr. Boros Katalin, a MABIE újonnan megválasztott elnöke az egyesület képviselőjeként tanácskozási joggal, Mayerné dr. Pataki Krisztina, az egyesület szintén újonnan megválasztott alelnöke pedig hallgatóként vett részt, míg a 2023. december 6. napján tartott ülésen Mayerné dr. Pataki Krisztina alelnök képviselte az egyesületet.  

A MABIE korábban az OBT-hez fordult a magyar bírák véleménynyilvánítási szabadságával kapcsolatos anonim kérdőíves vizsgálattal kapcsolatban, kérve a kitöltés támogatását. A OBT az ülésen a kérésre pozitívan reagált, és határozata szerint a kérdőívet valamennyi bíró részére közvetlenül megküldi. 2023. december 6. napján az OBT a bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról szóló 7/2011. (III.4.)   KIM rendelet módosításáról is tanácskozott, mely kapcsán Mayerné dr. Pataki Krisztina a részletes vitában több javaslatot is előterjesztett, a MABIE korábbi álláspontjának megfelelően.

Mayerné dr. Pataki Krisztina, dr. Matusik Tamás, dr. Boros Katalin
Mayerné dr. Pataki Krisztina, dr. Matusik Tamás, dr. Boros Katalin

"Egyenlő esélyekkel a tárgyalóteremben - a sérülékeny társadalmi csoportok igazságszolgáltatáshoz való hozzáférése: kihívások és megoldások Európában" címmel rendez nemzetközi konferenciát a Res Iudicata - Bírák a Társadalmi Tudatosságért Egyesület, valamint a MEDEL - Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés 2023. december 8. napján, melynek programja és a regisztrációs link a csatolmányban olvasható!

A MABIE területi szervezetei a 2023-as év második felében regionális szinten, folyamatosan megtartották tisztújító közgyűléseiket, megválasztva a területi vezetőséget és vezető tisztségviselőket, illetve az Országos Választmány (OV) tagjait.

Az így már megújult összetételű OV, mint az Egyesület legfőbb önkormányzati, döntéshozó szerve, 2023. november 30. - december 1. napján tartotta választmányi ülését. dr. Oltai Judit elnök – aki 2018-tól töltötte be az elnöki tisztséget - beszámoló keretében értékelte az elmúlt 5 év munkáját, és beszámolt az egyesület pénzügyi helyzetéről is. A választmány az elnöki beszámolókat elfogadta. A testület kifejezte egyben szándékát, hogy a bírói érdekképviseleti tevékenység teljesebbé tétele, az igazságszolgáltatásban dolgozók munkakörülményeinek, anyagi és erkölcsi megbecsülésének, tiszteletének javítása érdekében végzett munkáját folytatja.

A választmányi ülésen ünnepélyes keretek között adta át az egyesület elnöke a MABIE legmagasabb elismerését, a dr. Grecsák Károly emlékérmet dr. Halász Etelka nyugalmazott fővárosi ítélőtáblai bíró részére. Az idei díjazott hosszú évek óta végzi igen magas színvonalon egyesületi munkáját, mellyel elsősorban a nemzetközi kapcsolatok terén nyújtott jelentős segítséget.

Ezt követően lezajlott tisztújítás keretében az OV megválasztotta az egyesület új elnökét, két alelnököt, a főtitkárt, az elnökség és a felügyelő bizottság tagjait a következők szerint:

Dr. Boros Katalin elnök (Győri Törvényszék)
Dr. Vajda Edit alelnök (Győri Ítélőtábla)
Mayerné dr. Pataki Krisztina alelnök (Budapest XVIII. és XIX. Ker. Bíróság)

Dr. Szabó Sándor főtitkár (Szombathelyi Törvényszék)

Az elnökség tagjai:

Dr. Csontos Tibor (Debreceni Törvényszék)
Dr. Domonyai Alexa (Kúria)
Dr. Endrédy Zoltán (Fővárosi Törvényszék)
Dr. Gaider Bálint (Zalaegerszegi Törvényszék)
Dr. Halász Etelka (Fővárosi Ítélőtábla – nyugalmazott bíró)
Dr. Kovács Ildikó (Szekszárdi Járásbíróság)
Dr. Kozlovszky Ágnes (Debreceni Járásbíróság)
Dr. Oltai Judit Zsófia (Pécsi Törvényszék)
Dr. Rochlitz Zoltán (Szolnoki Törvényszék)
Dr. Szabó Károly (Kaposvári Törvényszék)
Trappné dr. Kiszely Rita (Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság)

Elnökségi póttagok:

Dr. Németh Mária (Zalaegerszegi Törvényszék)
Dr. Pongrácz Zsolt (Szolnoki Törvényszék)
Dr. Tőzsér Lajos (Egri Törvényszék)
Dr. Kőnig Mariann (Gyulai Törvényszék)

A Felügyelőbizottság tagjai:

Dr. Kőhegyi Eszter Barbara (Győri Járásbíróság)
Dr. Lotz Marianne (Győri Törvényszék – nyugalmazott bíró)
Dr. Szántai Orsolya (Veszprémi Törvényszék)

Az egyesület újonnan megválasztott elnöke, dr Boros Katalin köszönetet mondott a korábbi vezető tisztségviselők munkájáért, az újaknak pedig jó egészséget és sikeres együttműködést kívánt.

Az ukrajnai háború miatt megszorulók támogatására a Magyar Bírói Egyesület folyamatos gyűjtést szervezett, melynek eredményeképp a 2022-es évben a Magyar Református Szeretetszolgálat közreműködésével két ízben tudott adományt (jellemzően tartós élelmiszert) juttatni a régióba. A 2023-as évben az egyesület tagjai, a magyar bírák összegyűjtöttek még közel 1.5 millió forintot erre a célra, amelyből szerettünk volna az Advent időszakában olyan cikkeket eljuttatni a rászorulóknak, amikre a legnagyobb szükség van Kárpátalján.

Frissítve 2023.11.28-án: a miniszter úr válaszát a mellékletben csatoljuk!

A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) elnöke 2023. szeptember 27-ét követően október 26-án ismét dr. Tuzson Bence igazságügyi miniszterhez fordult, hogy a bíróság és Magyarország érdekében párbeszédet kezdeményezzen az igazságügyi kormányzat a bírósági érdekképviselet között. Felhívta az  igazságügyi miniszter figyelmét a bírósági szervezetben előállt aggasztó helyzetre, amely már a bíróságok működőképességét és a bírói függetlenséget veszélyezteti. 

           Az Országos Bírósági Hivatal elnöke, dr Senyei György az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága előtt számolt be a bíróságok 2022. I. félévi tevékenységéről. Kiemelte, hogy 2022 évben a minőségi, időszerű, hatékony ítélkezés mellett a hosszú pertartamú ügyek számának csökkentése volt a prioritás.  Beszámolt arról, hogy a bíróságokra érkező ügyek számában szerény mértékű csökkenés volt, de a bíróságok ebben az évben is több ügyet fejeztek be az érkezetteknél. Folytatódott a bíróságok ügyhátralék feldolgozó munkájának sikere a hosszú pertartamú ügyekben, hisz a 2 és 5 éven túli ügyek száma is folyamatosan csökkent. Az ilyen ügyekben a bíróságok érdekkörében felmerült hiba vagy mulasztás – amelyek vizsgálata folyamatos – esetleges volt, szemben más számos bíróságon kívüli tényezővel.