MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A Demokratikus Koalíció Országgyűlési Képviselőcsoportjának frakcióvezetője által a közösségi médiában - két ellenzéki országgyűlési képviselő ellen indult büntetőeljárásban kihirdetett ítéletekkel kapcsolatban – közzétett bejegyzésével összefüggő, az OBH és az OBT elnökének közös levele a csatolmányban olvasható

Tisztelettel továbbítjuk a Francia Intézet meghívását az érdeklődőknek. A programon résztvevő kollégák beszámolóját szívesen közzétesszük a honlapon a későbbiekben.


Tisztelt Érdeklődő!

A Frankofón Filmnapok keretében a Budapesti Francia Intézet és a Magyarországi Francia Nagykövetség tisztelettel meghívja Önt a helyreállító igazságszolgáltatásról szóló filmes vitaestre. A programra 2024. március 5-én, kedden, 18 órától kerül sor a Francia Intézet előadótermében (1011 Budapest, Fő utca 17.).

Dr. Tatár-Kis Péter, a Fővárosi Törvényszék elnöke 2024. február 9-én fogadta a Magyar Bírói Egyesület képviselőit, dr. Boros Katalin elnököt, Mayerné dr. Pataki Krisztina alelnököt és dr. Szabó Sándor főtitkárt. A  megbeszélésen a Fővárosi Törvényszék elnöke az egyesület kérésére pozitívan reagált, és a jövőben lehetőséget biztosít bírói és titkári fórumok tartására a főváros szervezeti egységeiben, így alkalom nyílik arra, hogy a MABIE képviselői közvetlenül kapcsolatba lépjenek és információt cseréljenek az egyesületi  tag és nem tag bíró és titkár kollégákkal. Az első ilyen alkalomra a PKKB-n dolgozó titkárok számára 2024 márciusában tartandó értekezlet után nyílik lehetőség.

A felek megerősítették, hogy a jövőben is együttműködésre törekednek, és a felmerülő kérdésekben közvetlenül  keresik egymást.

A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) az alapszabályában megfogalmazott célok megvalósítása érdekében végzett kiemelkedő tevékenységet elismeréssel kívánta jutalmazni, ezért a MABIE Országos Választmánya „Dr. Grecsák Károly Emlékérem” elnevezéssel elismerést alapított. Ezzel az Egyesület jogelődje, az Országos Bírói és Ügyészi Egyesületet első elnökének, dr. Grecsák Károly kúriai bírónak állított emléket. Az emlékérem a Magyar Bírói Egyesület azon bíró tagjának adományozható, aki az egyesület munkájában hosszú időn át kimagasló tevékenységet végzett, a névadó szellemiségéhez méltó életpályájával és munkásságával hozzájárult az egyesület céljainak magvalósításához, az egyesület elismertségét gyarapította és arra érdemes. 

Dr. Boros Katalin, a  MABIE elnöke és dr. Szabó Sándor főtitkár 2024. február 8. napján találkozott dr. Tuzson Bence igazságügyi miniszterrel. A MABIE képviselői a tárgyalások során hangsúlyozták a bírósági bérrendezés mielőbbi szükségességét, amely elmaradása a bíróságok működőképességét veszélyezteti. A felek megállapodtak abban, hogy a közös gondolkodást, együttműködést a közeljövőben folytatják, mert mindkét fél által ismert, hogy az egész bírósági rendszert átfogó probléma megoldásra érett. 

A bírósági béremelés érdekében az igazságszolgáltatásban részt vevő valamennyi szereplőnek együtt kell működniük, ezért a MABIE  minden lehetőséget kihasznál arra, hogy az elképzeléseket egy csokorba foglalja és a párbeszédet egyre szélesebb körre terjessze ki. Ennek keretében az OBH elnökét is kérte az előterjesztései támogatására.

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Az EU társfinanszírozásában megvalósuló EU-FamPro (E-tanfolyam az EU családjogi vagyonjogi rendszereiről) partnereként keresem meg Önt.

Az EU-FamPro program egy európai családjogi program, amely 2021 szeptembere és 2023 áprilisa között volt elérhető, és azt célozta meg, hogy hosszú távon hatékonyan biztosítsa az EU jog alkalmazását a határon átívelő párok vagyoni viszonyaiban, mind a mindennapi életben, mind az esetleges jogi eljárások során.