MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Az igazságügyi miniszter 2021. október 13-án törvényjavaslatot nyújtott be a Parlamenthez (T/17282), melyben sok más jogszabály mellett ismét az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (Iasz) és a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) módosítását kezdeményezi.

Zajlik a vita a lengyel akotmánybíróság október elején meghozott döntéséről, amelyben megállapította a nemzeti alkotmány elsőbbségét azokon a területeken, melyen az uniós jognak nincs kizárólagos hatásköre. A testület nem vonja kétségbe a közösségi jog elsőbbségét mindazon ügyekben, amelyekben az unió hatáskörrel rendelkezik, de rögzíti, hogy a nemzeti alkotmány áll a jogrendszer élén.

Engedjék meg, hogy megosszam Önökkel az örömhírt, hogy a MABIE Országos Választmánya (OV) megkezdte az Egyesület honlapjának megújítását célzó munkát. Ennek keretein belül elhatároztuk, hogy ismét megosztunk a bírósági szervezetről és a bíróságok működéséről szóló, az online sajtóban megjelent közléseket.

Amíg ennek elveit és módszereit az erre hivatott testület kidolgozza és azt az OV elfogadja, addig az egyesület elnökeként fogok – a „Rólunk írták” címmel fémjelezve – az elektronikus sajtóban megjelent közlésekből szemezgetni. Arra nem vállalkozom, hogy a bíróságokkal foglalkozó összes írást  közreadom, ugyanakkor remélem, gondolatébresztő válogatásom eléri célját. Előre bocsátom, hogy az írás, hanganyag megosztása nem jelenti azt, hogy azzal teljes egészében egyetértek, vagy tartalma az én véleményemet, vagy Egyesület álláspontját tükrözi.

A 2021. október 8. napján Skype for business formában megtartott választmányi ülés október 15-én folyatatódik,