MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

2024 júniusára a Bírósági Dolgozók Szakszervezete "Bírósági Dolgozók Egymásért" Alapítványának anyagi lehetőségei kimerültek, azonban továbbra is számos kérelem vár elbírálásra. A Magyar Bírói Egyesület szolidaritása és az igazságügyi alkalmazottak megbecsülésének kifejezése érdekében arra kérte a bírákat, hogy akinek lehetősége van, támogassa az alapítványt. 
 
Tiszteletünket és elismerésünket ilyen módon is szeretnénk kifejezni az igazságügyi alkalmazottak tevékenységéért, és próbálunk nekik is segítséget nyújtani.
 
Az alapítvány adatai: 
Bírósági Dolgozók Egymásért Alapítvány
OTP Bank
11794015-21445688
 
Az adományozóknak köszönjük a szolidaritást!

A média is reagált a MABIE bírói függetlenség körében végzett kutatási eredményének értékelésére, a bírósági, bírói bérek elértéktelenedéséről, az igazságszolgáltatás függetlenségét ténylegesen biztosító illetményigényünk megfogalmazása körében megjelent írásainkra, véleményt mondott a Baka ítélet végrehajtásának elmaradásáról és a bírói véleménynyilvánítás korlátairól. A cikk itt olvasható:

https://www.szabadeuropa.hu/a/ha-kernek-adniuk-is-kell-valamit-kieheztetesukkel-a-kormany-szajkosarat-tesz-a-birokra/33019651.html

 

A kötetlen beszélgetésen dr. Boros Katalin, a MABIE elnöke képviselte a MABIE országos vezetőségét. Jelen volt a MABIE területi szervezetének elnöke, dr. Rochlitz Zoltán, a Szolnoki Törvényszék elnöke, Kissné dr. Szabó Judit, elnökhelyettese, Csontosné dr. Török Márta, valamint a MABIE számos helyi tagja, bírók és bírósági titkárok.

Dr. Boros Katalin elnök beszámolt az egyesület tevékenységéről, így különösen a bérrendezés érdekében tett lépésekről, a titkároknak nyújtott lehetőségekről, a pontrendszer változtatásának kérdésében az egyesület álláspontjáról, illetve a beszélgetésen felmerültek a helyben jelentkező nehézségek is. 

A MABIE vezetősége elkötelezett aziránt, hogy a helyi szervezetekkel, kollégákkal közvetlenül, személyesen is  kapcsolatot tartson. 

A MABIE továbbra is valamennyi bíró mellett a bírósági szervezetrendszerben a bírói hivatást választó, és az életpálya-szerűen titkárként dolgozó igazságügyi alkalmazottak érdekeit képviseli mind helyi, mind országos szinten.

Felhívtuk a figyelmet arra, hogy honlapunk lehetőséget ad publikációra, amelyet a bírósági álláspályázatoknál is figyelembe vesznek.

A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) az alapszabályában megfogalmazott célok megvalósítása érdekében végzett kiemelkedő tevékenységet elismeréssel kívánta jutalmazni, ezért a MABIE Országos Választmánya „Dr. Grecsák Károly Emlékérem” elnevezéssel elismerést alapított. Ezzel az Egyesület jogelődje, az Országos Bírói és Ügyészi Egyesületet első elnökének, dr. Grecsák Károly kúriai bírónak állított emléket. Az emlékérem a Magyar Bírói Egyesület azon bíró tagjának adományozható, aki az egyesület munkájában hosszú időn át kimagasló tevékenységet végzett, a névadó szellemiségéhez méltó életpályájával és munkásságával hozzájárult az egyesület céljainak magvalósításához, az egyesület elismertségét gyarapította és arra érdemes. 

Az emlékéremből évente egy adható, az elismerés nyugállományba vonult tagnak, kivételesen elhunyt személynek is odaítélhető. Az emlékéremmel oklevél és a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.évi CLXII. törvény szerinti mindenkori illetményalap összegének megfelelő jutalom jár, amelyet a Magyar Bírói Egyesület költségvetése biztosít. 

Az emlékérem adományozására a Magyar Bírói Egyesület valamennyi tagja, a területi szervezetek vezetősége és az Országos Elnökség tehet javaslatot.

Felhívjuk ezért javaslattételre jogosultakat, hogy a 2024. évi elismerésre vonatkozó javaslataikat írásban, indokolással ellátva 2024. július 10. napjáig elektronikus formában juttassák el az egyesület elnökéhez.

Miként vélekednek a magyar bírák a függetlenségükről?

A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) 2023 novemberében kutatást indított a magyar bírák körében a véleménynyilvánítási szabadsággal kapcsolatosan. Az adatfelvétel nem mintavétel alapján történt, a kérdőív a magyarországi bírák teljes populációját célozta. Az online kérdőívet a MABIE e-mail útján a tagjai, míg az Országos Bírói Tanács elnöke a bíróságok belső levelezőrendszerén keresztül minden magyar bíró részére eljuttatta a kérdőív linkjét és felhívta a figyelmet a kérdőív kitöltésének lehetőségére.

A kérdőív linkje néhány napon keresztül a MABIE honlapján keresztül nyilvánosan is elérhető volt. A link nyilvános elérhetősége kétségeket ébreszthet az ezen időszak alatt adott válaszok hitelességét illetően, ezért a kutatási jelentés figyelmen kívül hagyta a link nyilvános elérése alatt adott valamennyi választ.

A felmérés eredményéről készült kutatási jelentés a mellékletben olvasható.

A Miskolci Törvényszék elnöke hagyományteremtő szándékkal 2022-ben rendezte meg a Bírósági Juniálist azzal a céllal, hogy az ítélkezési szünethez közeledve a bírák, igazságügyi alkalmazottak és családtagjaik egy szabadtéri rendezvényen testmozgással, közös főzéssel és más fakutatív programokkal köszöntsék a nyarat.

A 2023-ban is megrendezett, nagy sikert arató eseményt indén a harmadik követte. Tapasztalatunk szerint a kollégák nagy lelkesedéssel várták, hogy kötetlenük, a bíróság falain kívül együtt lehessenek: hét főzőcsapat állt össze a törvényszék különböző szervezeti egységeiből, a munkatársak és családtagjaik sportversenyeken és gyermekprogramokon vehettek részt, illetve külön öröm volt, hogy ebben az évben is képviseltették magukat a társszervek különböző nívós bemutatókkal. Jövőre sem maradhat el a rendezvény!