MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Az utóbbi napok bírósági szervezetet, a bírósági ítéletek végrehajtását érintő megszólalásai, döntései kapcsán a MABIE az igazságszolgáltatás fundamentumaira kíván rámutatni: a római jogból származó alapvetésre, az Alaptörvényre és sarkalatos törvényre, az Alkotmánybíróság által lefektetett elvekre.

Kollégáink szíves figyelmében ajánljuk a következő, 2020. január 27-28. napján megrendezett öröklési jogi és családi jogi témájú konferenciát, melynek a Magyar Országos Közjegyzői Kamara Közjegyzők Háza (1087 Budapest,  Stróbl. Alajos u. 3/b) ad otthont. A szeminárium angol nyelvű, részletes programja és a jelentkezési lap az alábbiakban található meg. 

A MABIE Alapszabálya szerint az Egyesület céljai között szerepel a bírói igazgatási és önkormányzati testületek hatékony és demokratikus működésének támogatása, fejlesztése. A MABIE üdvözli az Országos Bírósági Hivatal Elnökének a törvényszéki elnökökhöz 2019. december 20-án intézett levelében foglalt azon törekvését, hogy a bírói önigazgatás legfontosabb tényezője, az OBT működését támogatva intézkedett a póttagválasztó összbírói, illetve küldöttértekezlet megtartása iránt.

A kép forrása: I ❤ Pécs Facebook-oldal.