MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke az üggyel összefüggésben a következő közleményt adta ki:
„ Az OBH elnöke a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi Ill. törvény XIV. fejezetében foglaltak alapján - annak indokait részletesen kifejtve - felülvizsgálati kérelmet és ezzel egyidejűleg a jogerős ítélet végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelmet terjesztett elő a Kúrián.
A Kúria eljáró tanácsa 2021. március 22. napján kelt végzésével a jogerős ítélet végrehajtását felfüggesztette.
A bírósági eljárásban az OBH elnöke peres félként érintett, ezért jogi álláspontját kizárólag az eljárásjogi keretek között adja elő.”