MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

2019. március 12-én "A közigazgatási bíróságok függetlenségét biztosító további garanciákról" címmel került benyújtásra törvényjavaslat, amely a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, valamint a közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény módosítását célozza.

Az előterjesztés az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szól.

Véleményezési határidő 2018. október 30. 12.00 óra

Az előterjesztés a Btk. és a Bv. tv. módosítását is érinti.

Az előterjesztés több törvény módosítását célozza.