MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A MABIE Országos Elnöksége a Cegléden, 2019. április 13. napján megtartott ülésén arról döntött, hogy levélben keresi meg dr. Handó Tündét, az Országos Bírósági Hivatal elnökét annak érdekében, hogy a Juhász Andor-díjra javasolt bírák és a címzetes bírói címre javasolt bírák tekintetében tegye meg előterjesztését az Országos Bírói Tanács felé.

A bírák arról értesültek 2019. április 4. napján, hogy az OBH elnöke – az OBT 2019. február 6-ai felhívása ellenére – megtagadta az előterjesztéseket a Juhász Andor-díjak, címzetes törvényszéki, táblabírói és kúriai bírói címek, valamint főtanácsosi és tanácsosi címek vonatkozásában, így ennek hiányában az OBT nem tud dönteni az adományozásról. (https://orszagosbiroitanacs.hu/a-juhasz-andor-dij-adomanyozasanak-elmaradasarol/).

A MABIE Elnöksége megtárgyalta ezt a kérdést és megállapította, hogy a tavalyi évben nagy csalódást okozott, hogy a díjak és kitüntetések átadására nem – a korábbi években hagyománnyá vált – központi ünnepség keretében, hanem a törvényszékeken, illetve az ítélőtáblákon megtartott helyi összejöveteleken került sor.

Az idei évben rendkívül méltánytalan és az érintett – közel 200 – bíróra és igazságügyi alkalmazottra nézve kifejezetten hátrányosnak tartjuk azt, hogy az OBH elnöke az OBT-vel folytatott közjogi vitája okán, még nem tette meg az előterjesztését. Ez azzal a következménnyel is járhat, hogy az érintettek az erkölcsi elismerés mellett a díjak és címek jogán járó – nem kevés – anyagi juttatástól is elesnek.

Ezért a MABIE Országos Elnöksége az OE.2019/III. (04.13.) számú határozatával egyhangúan kinyilvánította, hogy felkéri dr. Handó Tünde elnök asszonyt arra, hogy a bírósági elnökök által hozzá eljuttatott javaslatok alapján kezdeményezze „címzetes törvényszéki bíró”, „címzetes táblabíró”, „címzetes kúriai bíró”, „kúriai tanácsos”, főtanácsosi, tanácsosi címek, valamint a Juhász Andor díj három fokozatának adományozását az Országos Bírói Tanácsnál annak érdekében, hogy a tanács a 2011. évi CCII. tv. 22. § (1) bekezdésében és a Bszi. 103. § (3) j) pontjában rendelt feladatát teljesíthesse.

MABIE