MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Nemzetközi Bírói Egyesület

Közlemény

A jogállamiság vége Törökországban

A Nemzetközi Bírói Egyesület aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy Törökországban a már jelenleg is a végrehajtó hatalom befolyása alatt álló bírói kar totálisan elveszti függetlenségét. A Velencei Bizottság alátámasztja az Európai Bírói Egyesület félelmeit.

A Nemzetközi Bírói Egyesület, amely 2014 óta figyelemmel kíséri a török bírói kar helyzetének hanyatlását azt tapasztalta, hogy ettől az időponttól kezdődően a teljes kormányzati befolyás alatt álló Igazságszolgáltatási Tanács hatásköreivel visszaélve járt el a bírák és ügyészek áthelyezései és fegyelmi eljárásai kapcsán. A puccskísérlet után bármilyen jogszerű indok és megfelelő eljárás nélkül bírákat mentettek fel, olyanokat, akiknek neve egyébként már jóval a puccs előtt felkerült egy listára.

2016. július 15. napja óta a bírák 24,4%-át (10382 bíróból 2538) és az ügyészek 24,3%-át (4622 ügyészből 1121) mentették fel, akiknek többségét le is tartóztatták. Ez a tény félelmet kelt azokban a bírákban és ügyészekben, akik még hivatalukban maradtak vagy nemrégiben kerültek kinevezésre – megfelelő tapasztalat nélkül. Több mint kétséges az, hogy az igazságszolgáltatás ebben a helyzetben még függetlennek lenne tekinthető.

A Nemzetközi Bírói Egyesület az Európa Tanács Velencei Bizottságának a benyújtott török alkotmánymódosítási javaslatokról szóló elemzését is aggasztónak találja. A Velencei Bizottság alkotmányjogi szakértőinek következtetései alapján a módosítások az igazságszolgáltatás függetlenségét komolyan veszélyeztetik azáltal, hogy az államelnöknek meghatározó befolyást biztosítanak az Igazságszolgáltatási Tanács felett. Afelett a tanács felett, amely legfőbb önigazgatási szervként meghatározó szerepet tölt be a bírák és ügyészek kinevezései, előléptetései, áthelyezései, fegyelmi eljárásai és felmentései körében. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy míg egy prezidenciális rendszer alapján működő államnak erős bírói kontrollra van szüksége, addig a módosítások tovább gyengítik a már most sem megfelelő bírói kontrollt a végrehajtó hatalom felett.

Ez a közlemény nem a török emberek és a török nép ellen szól, hanem a Nemzetközi Bírói Egyesület azon aggodalmain alapul, miszerint Törökország elveszítheti azokat az alapvető értékeket, amelyeket más demokratikus társadalmakkal együtt magáénak tudhatott. A Velencei Bizottság véleményében és az Európai Bírói Egyesület néhány nappal ezelőtt kibocsátott „Nyílt levelében” megfogalmazottakkal egyetértésben, a Nemzetközi Bírói Egyesület úgy látja, hogy egy ilyen változás a jogállamiság végét fogja jelenteni egy olyan országban, amelynek demokratikus hagyományai vannak, amely kiállt az emberi jogok és a hagyományos európai értékek mellett.

A Nemzetközi Bírói Egyesület, mint korábban az Európai Bírói Egyesület is, minden jószándékú embert arra ösztönöz Törökországban és Európában, hogy
- kísérjék figyelemmel ezeket a változásokat,
- álljanak ki amellett, hogy Törökországban a bírói függetlenséget teljes mértékben állítsák vissza ,
- tegyenek meg mindent azért, hogy a török hatóságok helyezzék szabadlábra, illetve helyezzék vissza hivatalukba a jogtalanul bebörtönzött és eltávolított bírákat és ügyészeket
- segítsenek a török embereknek, hogy garantálva legyen részükre az igazságszolgáltatás függetlensége, amely alapjogaik, szabadságjogaik védelmezője.

Párizs, 2017. március 24.

Christophe REGNARD
a Nemzetközi Bírói Egyesület Elnöke