MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

ÁLLÁSFOGLALÁS

A 14/2017. (X.31.) IM rendelet 2017. november 1-jei hatállyal módosította a bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról szóló 7/2011. (III.4) KIM rendeletet.

A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) – támogatva a pályázatok elbírálásának objektív szempontokra épülő szabályozását – már 2013-ban módosító javaslat előterjesztésével kezdeményezte a KIM rendelet megváltoztatását, annak érdekében, hogy a bíróságról pályázók ne kerüljenek hátrányosabb helyzetbe a más területeken dolgozó jogászokkal szemben, illetve azért, hogy a pályázatok értékelése során nagyobb hangsúlyt kapjanak a bírói hivatás ellátásához nélkülözhetetlen kompetenciák.

A rendelet módosítására az Országos Bírósági Hivatal elnöke és az Országos Bírói Tanács is javaslatot tett, amely lényeges pontjait tekintve megegyezett a MABIE javaslatával. A javaslatokról a minisztérium nem döntött.

2017. nyarán napvilágot látott a rendelet módosítására vonatkozó tervezet, amely csupán a közigazgatási bíráskodás átalakításával, illetve a közigazgatási és munkaügyi bírói álláshelyek betöltésével összefüggésben tartalmazott – meglehetősen nagy sajtóvisszhangot keltő – módosításokat.

A 2017. október 26-án kelt meghívóban az IM az OBH, a Kúria és az OBT elnökét, az érintett bírói érdekképviseleti szervek vezetőit – így a MABIE elnökét – 2017. október 27 - napjára (!) szakmai egyeztetésre hívta a KIM rendelet módosítása tárgyában. A meghívó mellékletét képezte egy merőben új, a KIM rendeletet alapvetően megváltoztató, a pályázati rangsor kialakításában a bírói jogállási törvény szerint meghatározó szerepet játszó bírói tanácsok jogosítványait lényegesen korlátozó normaszöveg tervezet.

A szakmai egyeztetés előzményei, körülményei, a tervezet megismerésére biztosított és megalapozott észrevétel előterjesztését lehetetlenné tevő rövid idő, majd a módosító rendelet napokon belül történő kibocsátása megkérdőjelezi a szakmai egyeztetés komolyságát, különösen annak fényében, hogy a kiadott rendeletben csupán minimálisan tükröződnek vissza a megbeszélésen elhangzottak.

Az egyesület érthetetlennek tartja, hogy a bíróvá válást és a bírói életpályát lényegesen befolyásoló jogi norma módosítására a MABIE és az Igazságügyi Minisztérium között 2014. november 21. napján kötött Stratégiai Partnerségi Megállapodás szellemével nem összeegyeztethető módon került sor.