MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Nem megszokott, hogy a Magyar Bírói Egyesület (MABIE) ugyanazon kérdésben többször is nyilvánosságra hozza álláspontját és még felhívás kibocsátására is kényszerül. Most az egyik parlamenti párt önkormányzati képviselője által megjelentetett, az igazságszolgáltatás méltóságát súlyosan sértő, „apróhirdetés" formájában közzétett sajtómegnyilvánulás miatt szükséges reagálni.

A MABIE nem hagyhatja szó nélkül, hogy az Alaptörvényben deklarált jogállamiság és hatalommegosztás elvét figyelmen kívül hagyó, a bírákat és a bírói kart indokolatlanul sértő, megbélyegző, a bírói függetlenséget megkérdőjelező politikusi megnyilvánulások tendenciózusakká váltak és elszaporodtak. A MABIE ezeket kifogásoló nyilatkozatát követő parlamenti vitában sem jutott nyugvópontra a bírákkal kapcsolatban megfogalmazott kirekesztő vélemény és nem kívánt irányba tovább gyűrűztek az igazságszolgáltatást érintően felkorbácsolt hullámok. Ráadásul azóta mindennapos, hogy különböző sajtóorgánumok saját játszóterüknek tekintik az igazságszolgáltatást.

A médián keresztül nemtelen és alaptalan támadások célpontjaivá váltak az ítélkező bírák, akik a jogszabályok és hivatali esküjük szerint, de hivatásukhoz nem méltó anyagi elismerés mellett teljesítik feladataikat. Ez a jelenség alkalmas a Magyar Állam alappillérének, az igazságszolgáltatás zavartalan működésének az aláásására és a bíróságokba vetett bizalom további rombolására is.

A jogállamiság értékeinek és intézményeinek védelme érdekében a bírák a maguk területén mindent megtesznek és ezt várják a törvényhozó és a végrehajtó hatalom meghatározó szereplőitől, de a sajtótól is. A bírák zavartalan munkavégzésének biztosítása és a helyzet javítása érdekében a MABIE Elnöksége rendkívüli ülést tart és a bírói kar védelme érdekében minden törvényes fellépési lehetőséget megfontol.

MABIE