MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Mondták az első Országos Pervezetési Verseny büntető ügyszakában külön díjas segítő csapatának tagjai; dr. Békási Nóra és dr. Herold Gergő István, a Győri Járásbíróság fogalmazói a velük készült interjúban.

Dr. Herold Gergő István és dr. Békási Nóra a Győri Ítélőtábla régiójából delegált csapat versenyzőjeként vett részt és ért el kiváló eredményt a 2018 őszén megrendezett, majd 2019. január 25-én befejeződött első Országos Pervezetési Versenyen.

A két fiatal kolléga az óta visszazökkent a „szürke hétköznapokba”, de a verseny élményei és tapasztalatai nyilván leülepedtek és beépültek a megszokott tevékenységükbe, illetve formálták a bírói hivatástudatukat.

Megkérdeztem két hónap elteltével őket a versenyre való felkészülésről, abban való részvételről és a levont tanulságokról.

Dr. Vajda Edit: Szeretettel köszöntelek benneteket és gratulálok a remek teljesítményhez! A Győri Törvényszék szakmai tekintélyének növeléséhez is hozzájárultatok, ami nekem személy szerint szívmelengető, hiszen a Győri Városi Bíróságon, majd a Törvényszéken ítélkeztem magam is 13 éven keresztül. Nagy ajándék „öreg bíróként”, ha a fogalmazóink; a jövő generáció szakmai sikerének örvendezhetünk.

Kérlek, mondjatok bevezetésként néhány szót magatokról! Hölgyeké az elsőbbség.

Dr. Békási Nóra: Én 2015-ben Szegeden végeztem a jogi egyetemi tanulmányaimat, majd a közigazgatásban kezdtem dolgozni. Szabálysértési ügyeket intéztem. A bírósági szervezetbe 2016. június elsején kerültem, a Győri Járásbíróságra. Fogalmazóként büntető ügyszakban tevékenykedem. Most fejeztem be a hároméves kötelező joggyakorlatot, készülök a szakvizsgára.

Dr. Herold Gergő István: A győri jogi karon végeztem 2015-ben, majd ügyvédjelöltként helyezkedtem el és első sorban polgári ügyekkel foglalkoztam. Három év után nyílt lehetőségem a versenyvizsgára, amelyet siker koronázott. Így kerültem a Győri Járásbíróságra 2018 májusában. A büntető ügyszakos fogalmazói gyakorlatomat töltöm júliusig. Régi álmom volt, hogy bíró lehessek, ezért nem sajnáltam felcserélni az – egyébként nagyon érdekes és változatos - ügyvédjelöltséget a fogalmazói munkára.

Dr. Vajda Edit: Gondolom nem kis mértékben vetted használt a versenyen, hogy ügyvédjelöltként sokszor be volt dobva a mélyvízbe! Hiszen a vádlott védőjének szerepét vállaltad a csapatban.

Dr. Herold Gergő István: Mondhatni, ismerős talajon mozogtam! A verseny meghirdetésekor úgy gondoltam, hogy kevés bírósági rutinnal nem vállalnám még a bírói pozíciót, viszont a védői poszton kipróbáltam már magamat „élesben”, ezért úgy gondoltam, hasznára tudok lenni ily módon a csapattársaimnak.

Dr. Békási Nóra: Én is rálátással bírtam a terhelt szerepkörére, hiszen a kormányhivatalban szabálysértéseket intéztem. Ezt a munkát nagyon kedveltem, önállóan dolgoztam, saját ügyeim voltak. Magam folytattam le a szabálysértési eljárást és hoztam meg a bizonyítás után az ügydöntő határozatokat.  Megéreztem a felelősség súlyát, ugyanakkor azt az örömet is, ha az ügyfelek elfogadták a döntéseimet, illetve meg voltak elégedve a munkámmal. Az ügyek intézése közben volt bőven alkalmam megfigyelni az eljárás alá vont személyek viselkedését, a „trükkjeiket”, a védekezési módokat.

Dr. Vajda Edit: Akkor mindketten komoly szakmai tapasztalattal érkeztetek a bírói szervezetbe, illetve a versenybe is.  Úgy gondolom, hogy a fogalmazóképzés során sokkal egyszerűbb elsajátítani a gyakorlati szinten már ismert joganyagot, mint azoknak a fiatal kollégáknak, akik közvetlenül az egyetemi padból ülnek át a tárgyaló terembe.  

Dr. Békási Nóra: Mindketten büntető ügyszakba voltunk beosztva a verseny meghirdetésekor, kézen fekvő volt, hogy itt indulunk, bár nekem a polgári jog is kedves, Gergőnek pedig abban volt nagyobb tapasztalata.

Dr. Herold Gergő István: Nagyon jó játéknak és izgalmas szakmai kalandnak éltük meg a regionális és az országos döntőt is. Már az egyetemi tanulmányok alatt is perszimuláltunk a büntető komplex gyakorlatok alkalmával, amit mindannyian nagyon élveztünk.

Dr. Vajda Edit: Testhezálló feladat volt - ezek szerint – mindkettőtök számára a védői és vádlotti pozíció. A Győri Ítélőtáblán megrendezett régiós fordulóban melyik törvényszék bírójának munkáját segítettétek?

Dr. Békási Nóra: A veszprémi, illetve a szombathelyi törvényszékek bíró versenyzőjének szereplésében is közreműködtünk. A feladatunk az volt, hogy élethűen játsszuk a szerepünket, minden tipikus magatartási formát mutassunk meg, ami előfordulhat egy átlagos büntető tárgyaláson, de ne akadályozzuk a bíró munkáját. A bíró mutathassa meg a tárgyi tudását, az eljárásjogi magbiztosságát, az ügyfelekkel való kiegyensúlyozott bánásmódját. A zsűri ilyen szempontok alapján kiválasztotta a legjobb védőt és a legrátermettebb vádlottat a személyünkben.  Így jutottunk tovább az országos versenyre egy közös győri régiós csapat tagjaként. Éppen a veszprémi törvényszék titkára lett az a bíró játékos, aki velünk együtt részt vett az országos döntőben.

Dr. Vajda Edit: Milyen jogesetet kaptatok az országos versenyen? Azaz; Nórit mely bűncselekmény elkövetése miatt kellett legjobb tudásod szerint védeni?

Dr. Herold Gergő István: Garázdaság vétsége volt az ügy tárgya. Minden igyekezetem ellenére a bíróság megállapította védencem „Erős Elek” bűnösségét.

 Az értékelés alapján azt állapítottuk meg, hogy a segítő csapattagok esetében a zsűri figyelte egyrészt a karakter hiteles megformálását, másrészt, hogy mennyiben segítettük a bíró kolléga munkáját. Az egész csapat teljesítményét is vizsgálták a tárgyalás gördülékenysége, hitelessége és szakszerűsége szempontjából.

Dr. Vajda Edit: Így még értékesebb ez az elismerés! Miként készültetek fel magára a versenyre?

Dr. Békási Nóra: Mivel nem a bírói szerepkörben versenyeztünk ezért külön felkészítésre nem volt szükség. A mi szerepeinkre igazából a napi tárgyalótermi gyakorlat adott felkészülési lehetőséget. Azért tudtunk jól teljesíteni a versenyen, mert rengeteg tárgyaláson veszünk részt. A fogalmazóképzés során pedig - úgy gondolom -, hogy mind anyagi mind az eljárásjogi tudás megszerzését biztosították számunkra a tanulóköröket vezető idősebb bírókollégák, amiért köszönet illeti őket.

Dr. Vajda Edit: Mi a hozadéka számotokra ennek a versenynek? Miben látjátok használt a további pályafutásuk szempontjából?

Dr. Herold Gergő István: Azt hiszem nekem a fő szempont az volt, hogy egy jó játékban veszünk részt, amelyben megismerkedhetünk az ország minden részéből való fogalmazó- és titkár kollégákkal. Ez a későbbi szakmai kapcsolatok építése terén nagyon hasznos lehet. A szakmai előmenetelben játszott szerepre először nem is gondoltam.

Megnézhettem azt, hogy hol tartok a mesterségbeli és tárgyi tudásban. Rájöttem arra, hogy ha esetleg más szerepkörben megpróbálnám jövőre a versenyt, akkor akár bíróként is megállnám a helyemet. A későbbi titkári és bírói munka során, amikor önállóan intézem majd az ügyeket, nagy hasznát fogom venni a verseny által biztosított „éles” gyakorlatnak.

Ugyanakkor nekem hihetetlen élmény volt az is, hogy olyan nagy tudású, a bírói karban országosan ismert és tisztelt bírókollégákkal beszélgethettem a verseny szüneteiben, akikről korábban csak névről, hírből hallottam. Ott viszont négyszemközt a saját véleményünket is megkérdezték az ügyről, vagy a többiek szerepléséről. Egyenrangú partnerként kezeltek minket, ami nagy önbizalmat adott.

Dr. Vajda Edit: Hogyan képzelitek el a jövőtöket a bírósági szervezetben? Milyen ügyszakban szeretnétek dolgozni a mostani elképzeléseitek szerint.

Dr. Békási Nóra: A bíróvá válás az elsődleges cél. Én úgy gondolom, hogy jelenleg a büntetőjog áll hozzám közelebb. A civilisztikai szakmai gyakorlatom során azonban nagyon közel került hozzám a polgári jog is, ezért ha úgy adódna, nem lennék elégedetlen egy polgári ügyszakos bírói állással sem. Sőt!

Dr. Herold Gergő István: Nórihoz hasonlóan először a bírói kinevezéshez szükséges szakmai fejlődés fokait szeretném végigjárni, majd eredményesen pályázni. Az ügyvédjelöltségem során elsősorban polgári joggal foglalkoztam. Ehhez képest a bíróságra való bekerülést követően a büntetőjog is a szívemhez nőtt, és remélem, egyszer büntető bíró lehetek.

Dr. Vajda Edit: Ha kifognátok az aranyhalat és megkérdezné, mi a három kívánságotok a közeli és távoli szakmai életetekben, mit válaszolnátok neki?

Dr. Békási Nóra: Nyilván egy sikeres szakvizsga az aktuális kívánságom. Ezt követően a titkári kinevezés, illetve a bíróvá válás. Bíróként a folyamatos szakmai fejlődés kerül majd előtérbe. A bírói életpályán a szakmai elismerés mellett az anyagi elismerést is fontosnak tartom.

Dr. Herold Gergő István: Én először a fogalmazói kötelező joggyakorlaton szeretnék eredményesen túljutni. A második kívánság számomra is a szakvizsga sikeres abszolválása. Szeretnék közben az egyetemre visszamenni a doktori iskolába, büntetőjogi területen; ezen belül is inkább az eljárási jog érdekelne. Az így megszerzendő elméleti és gyakorlati tudás birtokában szeretnék felülni a pulpitusra, ha eljön az ideje.   

Dr. Vajda Edit: Mindkettőtöknek nagyon köszönöm, hogy időt és fáradtságot szakítottatok erre a beszélgetésre. Számomra is nagy élmény, hogy közelebbről megismerhettelek benneteket. Főként, mivel Nóra rövidesen, Gergő meg nyáron jön a Győri Ítélőtáblára néhány hónap másod- harmadfokú gyakorlatra.

Nóra, neked elsősorban sikeres szakvizsgát kívánok! Gergő, neked kívánom, hogy mielőbb megkezdhesd a PhD tanulmányokat. Úgy gondolom, a pervezetési verseny remek módja volt ösztönözni titeket, hogy megmaradjatok a bírói szervezetben és a nehéz, de felemelő hivatásunkat minden tudással felvértezve felelősséggel, függetlenül, félelem nélkül és büszkén gyakoroljátok egész életetekben. Szeretném nektek átadni a Magyar Bírói Egyesület kitűzőjét, amin az a felirat áll: „Magyarország bírája” abban a reményben, hogy nem sok idő elteltével, mint Magyarország bíráit köszönthetünk benneteket.