MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Tartalomjegyzék

Országos elnökség

A MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET ELNÖKSÉGI TAGJAI

Országos elnök:

Dr. Oltai Judit 

a Pécsi Törvényszék tanácselnöke

 

Alelnökök:

   

Dr. Vajda Edit

a Győri Ítélőtábla bírája

 

Főtitkár:

Dr. Szabó Sándor  a Szombathelyi Törvényszék elnöke

 

ELNÖKSÉGI TAGOK

Dr. Csontos Tibor a Hajdúböszörményi Járásbíróság bírája
Dr. Fazekas Sándor

Fővárosi Törvényszék tanácselnöke

Születési hely, idő: Debrecen, 1961. január 30.
Anyja neve: Zádory Malvin
Családi állapot: nős, feleség dr. Báder Éva, gyermekek 27, 29, 32 évesek

Tanulmányok: 1979 érettségi Toldi Ferenc Gimnázium/angol tagozat
1985 jogi diploma ELTE Állam- és Jogtudományi kar/summa cum laude
minősítés, 1987 jogi szakvizsga /jeles eredménnyel.

Munkahelyek - beosztások:

1985 – 1987 fogalmazó Pesti Központi Kerületi Bíróság
1988 – 1992 büntető bíró Pesti Központi Kerületi Bíróság/B.I.csoport
1992 – 1997 elnök, büntető bíró Váci Városi Bíróság
1997 – 2011 elnök, büntető bíró Pesti Központi Kerületi Bíróság
2012 – 2018 elnök, büntető bíró Fővárosi Törvényszék
2018 – tanácselnök Fővárosi Törvényszék

Választott tisztségek, társadalmi és oktatási tevékenységek:

2000 – 2011 Főváros Bíróság Bírói Tanácsának tagja
2003 – 2011 OIT tag, 2008-tól az OIT elnökhelyettese
2012 – 2018 OBT tag
OIT és OBT szakmai munkacsoport tagság és vezetői pozíciók (többek között): OIT Mentelmi Bizottság, OIT, OBT Munkateher Munkacsoport, OIT Életpálya Munkabizottság, BÉSZT, TTKH Projekt

ENCJ delegált tagság, 4 évig az ENCJ Irányító Bizottságában választott
tagság
MABIE választmányi tagság 4 évig
Fényes Elek Társadalomstatisztikai Egyesület alapító tag
1998 – tól Szakvizsgabizottsági cenzor
Rendszeres oktatói, előadói munka a MIA-n, egyéb fórumokon
Fogalmazók képzése

ELTE ÁJK Társadalmi Tanács tag, megbízott előadó
2012 – től Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Kar - cenzor

Nemzetközi szervezetekben betöltött tisztségek, tapasztalatok: 2008-2017 rendszeres képviselet az ENCJ-ben, két cikluson át Irányító Bizottsági tag, 2012 – 2017 közreműködés a Balkan Network-ben, Nemzetközi konferenciákon rendszeres részvétel belföldön és külföldön

Publikációk és tudományos tevékenység: Igazgatási, jogi szakcikkek, tanulmányok

Gulácsiné Dr. Torda Gabriella a Nyíregyházi Törvényszék tanácselnöke
Dr. Halász Etelka a Fővárosi Ítélőtábla bírája
Dr. Németh Mária a Zalaegerszegi Törvényszék kollégiumvezetője
Dr. Magyar Károly
a Zalaegerszegi Törvényszék nyugalmazott tanácselnöke
Dr. Pongrácz Zsolt

Szolnoki Törvényszék tanácselnöke

Egyetemi tanulmányait 1981 – 1986. között folytattam a Miskolci Egyetem (korábbi néven NME) Állam- és Jogtudományi Karán. 1986 áprilisától a Szolnok Megyei Bíróságon lett fogalmazó, majd hivatásos pártfogó.
1989 májusától büntető ügyszakban kezdett el bíráskodni a Szolnoki Városi Bíróságon. 2000 júliusától megyei bíró lett, mint fellebbviteli tanácsok előadó bírája dolgozott.
2003-tól megyei (ma törvényszéki) hatáskörbe tartozó elsőfokos büntető ügyek bírájaként és bv. bíróként folytatta munkáját.
2012. július 1-től 2018. június 30-ig a Szolnoki Törvényszék Büntető Kollégiuma vezetője volt, majd megbízással 2018. október 31. napjáig látta el ezt a tisztséget.
2018. július 1-től tanácselnöki kinevezést kapott, továbbra is részt vesz a törvényszéki hatáskörbe tartozó elsőfokos ügyek intézésében.
1990-ben alapítója, 1992-től 2018-ig megyei elnöke volt a Magyar Bírói Egyesületnek helyi tagszervezetének. 2013. évben alelnöki tisztet töltött be. Jelenleg elnökségi tag.
2010-től a Bírák Lapja szerkesztőbizottságának is tagja volt, majd szerkesztőbizottsági tag lett a Magyar Bírói Egyesület honlapjánál, ahol a megjelenő szakcikkek és publikációk szerkesztésében vett részt.

 

Dr. Szabó Károly a Siófoki Járásbíróság bírája
Dr. Szabó Mária

Gyulai Törvényszék tanácselnöke

A Szegedi József Attila Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát 1979-ben. 1979. áprilistól kezdett el fogalmazóként dolgozni az Orosházi Járásbíróságon. Az Igazságügyi Minisztérium államtitkára 1982. február 1-jei hatállyal titkárrá nevezte ki ugyanezen bíróságra. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa V.515/1982.sz.határozatával bíróvá választotta, és az Igazságügyi Miniszter 1982. november 1-jei hatállyal az Orosházi Járásbíróságra bírói
munkakörbe osztotta be. 1988. április 4.napján Kiváló Munkáért kitüntetésben részesült. Az Igazságügyi Minisztérium államtitkára 1989. január 1. napjától a Békés Megyei Bíróságra bírói munkakörbe osztotta be. A 2.sz.polgári fellebbezési tanács tagjaként 10 évig folytatott ítélkezési tevékenységet. A tanács főleg családjogi,- ezen belül nagyszámú vagyonjogi – ügyeket tárgyalt, továbbá a kötelmi jellegű perek közül főleg a Ptk. XXXIII. – XL. fejezetébe tartozókat a lakásbérlet és a mezőgazdasági haszonbérlet kivételével.
1994 szeptembere – az új Vht. hatálybalépése – óta a nemperes eljárások keretében nagyobb számban végrehajtási ügyek elbírálásában is részt vett.
A megyei bírósághoz történt beosztásától kezdődően a másodfokú ítélkezésen kívül 1997-ig tárgyalt megyei elsőfokú polgári peres ügyeket, és vállalta társadalmi szervezetek bejegyzésével kapcsolatos nemperes ügyek intézését is. A megyei bírósági bírói tevékenysége értékelésére 1998. áprilisban került sor, melynek során „Kiválóan alkalmas” minősítést kapott.
A Békés Megyei Bíróság elnöke 1999. február 1-jétől nevezte ki megyei bírósági tanácselnöknek. Változatlanul a 2.sz. polgári fellebbezési tanácsban dolgozik. Részt veszek a fogalmazó képzésben, ahol a kötelmi jog általános részét és az egyes szerződések című témakört hosszabb ideje oktatja, jelenleg a Ptk Családjogi Könyvét.
A Békés Megyei Bíróság elnöke 1999. februártól megbízta a megyében működő önálló és megyei bírósági végrehajtók eljárásának törvényessége, szakszerűsége, és hatékonysága felügyeletével, a megyei bírósági végrehajtók ügyvitelének és hivatali működésének ellenőrzésével. Időközben e megbízatása jogszabályváltozás miatt megszűnt.
Az Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára 1999. március 1.napjától 2004. február 29. napjáig terjedő időszakra kinevezett a Bírósági Végrehajtási Szakvizsga Bizottság tagjává. A Békés Megyei Bíróság elnöke megbízásából két kevesebb gyakorlattal rendelkező bíró instruktora volt 3 évi időtartamra. Az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében társasági szakjogász képesítést szerzett. Tagja volt a Békés Megyei Bíróság Bírói Tanácsának, helyettes elnökként, egy ciklus időtartamára elnökként is tevékenykedett.
A Magyar Bírói Egyesület Békés Megyei Szervezete titkárává 1998. májusban választották meg, jelenleg a szervezet elnöki tisztségét tölti be. A Magyar Bírói Egyesület választmányának 1998-tól, elnökségének 2003-tól tagja. 2008-2013. között a Magyar Bírói Egyesület alelnöki tisztségét töltötte be. A Gyulai Törvényszék mediációs koordinátora és gyermekközpontú igazságszolgáltatás koordinátora. 

Dr. Trappné Dr. Kiszely Rita

Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság elnöke

Budapesten, 1960. december 28-án született. 35 éve él házasságban, két felnőtt gyermeke van. Az ELTE Jogi Karának elvégzése után 1986. március 1-től dolgozik a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróságon, először, mint fogalmazó, majd 1989. szeptember 1-től, mint büntető bíró. 1992-től 2014-ig elnökhelyettese, azóta elnöke a bíróságnak. Több, mint tíz éve felrendeléssel törvényszéki elsőfokú büntetőügyeket tárgyal.
A Magyar Igazságügyi Akadémia megalakulása óta rendszeresen oktatja a fogalmazókat, titkárokat, bíró kollégákat. Szakmai, illetve igazgatási tárgyú képzéseket végzek. Korábban 8 félévet oktatott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Karán. Harmadik ciklusban cenzorként vesz részt a szakvizsgáztatásban.
1992-től 2016. május hó végéig tagja volt a Fővárosi Törvényszék Bírói Tanácsának, illetve 2012. és 2018. között OBT tagként tevékenykedett.
1999-ben címzetes megyei bírósági címet, 2018-ban pedig a Juhász Andor díj ezüst fokozat kitüntetést kapott.
A 2000-es évek elejétől tagja a MABIE-nek, harmadik ciklusban vesz részt a választmány munkájában. Az ezt megelőző két ciklusban pedig a Fővárosi Törvényszék helyi egyesületi elnökhelyettese volt.

 Dr. Kozlovszky Ágnes  a Debreceni Járásbíróság bírája

Póttag

Dr. Cseke Ivett a Veszprémi Törvényszék Polgári-Gazdasági-Munkaügyi Kollégium kollégiumvezetője
Dr. Kalmár Éva a Pécsi Járásbíróság bírája
Dr. Szabó Ágnes a Dabasi Járásbíróság elnöke