Országos elnökség

A MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET ELNÖKSÉGI TAGJAI

Országos elnök:

Dr. Oltai Judit 

a Pécsi Törvényszék tanácselnöke

 

Alelnökök:

   

Dr. Vajda Edit

a Győri Ítélőtábla bírája

 

Főtitkár:

Dr. Szabó Sándor  a Szombathelyi Törvényszék csoportvezető bírája

 

AZ ORSZÁGOS ELNÖKSÉG TÖBBI TAGJA

Dr. Csontos Tibor a Hajdúböszörményi Járásbíróság bírája
Dr. Fazekas Sándor

Fővárosi Törvényszék tanácselnöke

Születési hely, idő: Debrecen, 1961. január 30.
Anyja neve: Zádory Malvin
Családi állapot: nős, feleség dr. Báder Éva, gyermekek 27, 29, 32 évesek

Tanulmányok: 1979 érettségi Toldi Ferenc Gimnázium/angol tagozat
1985 jogi diploma ELTE Állam- és Jogtudományi kar/summa cum laude
minősítés, 1987 jogi szakvizsga /jeles eredménnyel.

Munkahelyek - beosztások:

1985 – 1987 fogalmazó Pesti Központi Kerületi Bíróság
1988 – 1992 büntető bíró Pesti Központi Kerületi Bíróság/B.I.csoport
1992 – 1997 elnök, büntető bíró Váci Városi Bíróság
1997 – 2011 elnök, büntető bíró Pesti Központi Kerületi Bíróság
2012 – 2018 elnök, büntető bíró Fővárosi Törvényszék
2018 – tanácselnök Fővárosi Törvényszék

Választott tisztségek, társadalmi és oktatási tevékenységek:

2000 – 2011 Főváros Bíróság Bírói Tanácsának tagja
2003 – 2011 OIT tag, 2008-tól az OIT elnökhelyettese
2012 – 2018 OBT tag
OIT és OBT szakmai munkacsoport tagság és vezetői pozíciók (többek között): OIT Mentelmi Bizottság, OIT, OBT Munkateher Munkacsoport, OIT Életpálya Munkabizottság, BÉSZT, TTKH Projekt

ENCJ delegált tagság, 4 évig az ENCJ Irányító Bizottságában választott
tagság
MABIE választmányi tagság 4 évig
Fényes Elek Társadalomstatisztikai Egyesület alapító tag
1998 – tól Szakvizsgabizottsági cenzor
Rendszeres oktatói, előadói munka a MIA-n, egyéb fórumokon
Fogalmazók képzése

ELTE ÁJK Társadalmi Tanács tag, megbízott előadó
2012 – től Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Kar - cenzor

Nemzetközi szervezetekben betöltött tisztségek, tapasztalatok: 2008-2017 rendszeres képviselet az ENCJ-ben, két cikluson át Irányító Bizottsági tag, 2012 – 2017 közreműködés a Balkan Network-ben, Nemzetközi konferenciákon rendszeres részvétel belföldön és külföldön

Publikációk és tudományos tevékenység: Igazgatási, jogi szakcikkek, tanulmányok

Gulácsiné Dr. Torda Gabriella a Nyíregyházi Törvényszék tanácselnöke
Dr. Németh Mária a Zalaegerszegi Törvényszék kollégiumvezetője
Dr. Magyar Károly
a Zalaegerszegi Törvényszék tanácselnöke
Dr. Pongrácz Zsolt

Szolnoki Törvényszék tanácselnöke

Egyetemi tanulmányait 1981 – 1986. között folytattam a Miskolci Egyetem (korábbi néven NME) Állam- és Jogtudományi Karán. 1986 áprilisától a Szolnok Megyei Bíróságon lett fogalmazó, majd hivatásos pártfogó.
1989 májusától büntető ügyszakban kezdett el bíráskodni a Szolnoki Városi Bíróságon. 2000 júliusától megyei bíró lett, mint fellebbviteli tanácsok előadó bírája dolgozott.
2003-tól megyei (ma törvényszéki) hatáskörbe tartozó elsőfokos büntető ügyek bírájaként és bv. bíróként folytatta munkáját.
2012. július 1-től 2018. június 30-ig a Szolnoki Törvényszék Büntető Kollégiuma vezetője volt, majd megbízással 2018. október 31. napjáig látta el ezt a tisztséget.
2018. július 1-től tanácselnöki kinevezést kapott, továbbra is részt vesz a törvényszéki hatáskörbe tartozó elsőfokos ügyek intézésében.
1990-ben alapítója, 1992-től 2018-ig megyei elnöke volt a Magyar Bírói Egyesületnek helyi tagszervezetének. 2013. évben alelnöki tisztet töltött be. Jelenleg elnökségi tag.
2010-től a Bírák Lapja szerkesztőbizottságának is tagja volt, majd szerkesztőbizottsági tag lett a Magyar Bírói Egyesület honlapjánál, ahol a megjelenő szakcikkek és publikációk szerkesztésében vett részt.

 

Dr. Szabó Károly a Siófoki Járásbíróság bírája
Dr. Szabó Mária

Gyulai Törvényszék tanácselnöke

A Szegedi József Attila Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát 1979-ben. 1979. áprilistól kezdett el fogalmazóként dolgozni az Orosházi Járásbíróságon. Az Igazságügyi Minisztérium államtitkára 1982. február 1-jei hatállyal titkárrá nevezte ki ugyanezen bíróságra. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa V.515/1982.sz.határozatával bíróvá választotta, és az Igazságügyi Miniszter 1982. november 1-jei hatállyal az Orosházi Járásbíróságra bírói
munkakörbe osztotta be. 1988. április 4.napján Kiváló Munkáért kitüntetésben részesült. Az Igazságügyi Minisztérium államtitkára 1989. január 1. napjától a Békés Megyei Bíróságra bírói munkakörbe osztotta be. A 2.sz.polgári fellebbezési tanács tagjaként 10 évig folytatott ítélkezési tevékenységet. A tanács főleg családjogi,- ezen belül nagyszámú vagyonjogi – ügyeket tárgyalt, továbbá a kötelmi jellegű perek közül főleg a Ptk. XXXIII. – XL. fejezetébe tartozókat a lakásbérlet és a mezőgazdasági haszonbérlet kivételével.
1994 szeptembere – az új Vht. hatálybalépése – óta a nemperes eljárások keretében nagyobb számban végrehajtási ügyek elbírálásában is részt vett.
A megyei bírósághoz történt beosztásától kezdődően a másodfokú ítélkezésen kívül 1997-ig tárgyalt megyei elsőfokú polgári peres ügyeket, és vállalta társadalmi szervezetek bejegyzésével kapcsolatos nemperes ügyek intézését is. A megyei bírósági bírói tevékenysége értékelésére 1998. áprilisban került sor, melynek során „Kiválóan alkalmas” minősítést kapott.
A Békés Megyei Bíróság elnöke 1999. február 1-jétől nevezte ki megyei bírósági tanácselnöknek. Változatlanul a 2.sz. polgári fellebbezési tanácsban dolgozik. Részt veszek a fogalmazó képzésben, ahol a kötelmi jog általános részét és az egyes szerződések című témakört hosszabb ideje oktatja, jelenleg a Ptk Családjogi Könyvét.
A Békés Megyei Bíróság elnöke 1999. februártól megbízta a megyében működő önálló és megyei bírósági végrehajtók eljárásának törvényessége, szakszerűsége, és hatékonysága felügyeletével, a megyei bírósági végrehajtók ügyvitelének és hivatali működésének ellenőrzésével. Időközben e megbízatása jogszabályváltozás miatt megszűnt.
Az Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára 1999. március 1.napjától 2004. február 29. napjáig terjedő időszakra kinevezett a Bírósági Végrehajtási Szakvizsga Bizottság tagjává. A Békés Megyei Bíróság elnöke megbízásából két kevesebb gyakorlattal rendelkező bíró instruktora volt 3 évi időtartamra. Az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében társasági szakjogász képesítést szerzett. Tagja volt a Békés Megyei Bíróság Bírói Tanácsának, helyettes elnökként, egy ciklus időtartamára elnökként is tevékenykedett.
A Magyar Bírói Egyesület Békés Megyei Szervezete titkárává 1998. májusban választották meg, jelenleg a szervezet elnöki tisztségét tölti be. A Magyar Bírói Egyesület választmányának 1998-tól, elnökségének 2003-tól tagja. 2008-2013. között a Magyar Bírói Egyesület alelnöki tisztségét töltötte be. A Gyulai Törvényszék mediációs koordinátora és gyermekközpontú igazságszolgáltatás koordinátora. 

Dr. Pálffy Balázs a Győri Járásbíróság bírája
Dr. Trappné Dr. Kiszely Rita

Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság elnöke

Budapesten, 1960. december 28-án született. 35 éve él házasságban, két felnőtt gyermeke van. Az ELTE Jogi Karának elvégzése után 1986. március 1-től dolgozik a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróságon, először, mint fogalmazó, majd 1989. szeptember 1-től, mint büntető bíró. 1992-től 2014-ig elnökhelyettese, azóta elnöke a bíróságnak. Több, mint tíz éve felrendeléssel törvényszéki elsőfokú büntetőügyeket tárgyal.
A Magyar Igazságügyi Akadémia megalakulása óta rendszeresen oktatja a fogalmazókat, titkárokat, bíró kollégákat. Szakmai, illetve igazgatási tárgyú képzéseket végzek. Korábban 8 félévet oktatott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Karán. Harmadik ciklusban cenzorként vesz részt a szakvizsgáztatásban.
1992-től 2016. május hó végéig tagja volt a Fővárosi Törvényszék Bírói Tanácsának, illetve 2012. és 2018. között OBT tagként tevékenykedett.
1999-ben címzetes megyei bírósági címet, 2018-ban pedig a Juhász Andor díj ezüst fokozat kitüntetést kapott.
A 2000-es évek elejétől tagja a MABIE-nek, harmadik ciklusban vesz részt a választmány munkájában. Az ezt megelőző két ciklusban pedig a Fővárosi Törvényszék helyi egyesületi elnökhelyettese volt.

 Dr. Kozlovszky Ágnes  a Debreceni Járásbíróság bírája

Póttag

Dr. Cseke Ivett a Veszprémi Törvényszék kollégiumvezető-helyettese
Dr. Halász Etelka a Fővárosi Ítélőtábla bírája
Dr. Kalmár Éva a Pécsi Járásbíróság bírája
Dr. Szabó Ágnes a Dabasi Járásbíróság elnöke

Országos választmány és megyei szervezetek

A MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET MEGYEI JOGÚ SZERVEZETINEK ELNÖKEI ÉS AZ ORSZÁGOS VÁLASZTMÁNY TAGJAI

 

BARANYA MEGYE

Elnök:

DR. OLTAI JUDIT ZSÓFIA – a Pécsi Törvényszék tanácselnöke

Választmányi tag:

DR. ARANY JÁNOS –a Siklósi Járásbíróság bírája

DR. DARVASI SZILVIA – a Pécsi Járásbíróság Pécsi Törvényszékre kirendelt bírája

DR. KALMÁR ÉVA - a Pécsi Járásbíróság bírája 

DR. OLTAI JUDIT ZSÓFIA 

 

BÁCS-KISKUN MEGYE 

Elnök:

DR. BULLA LÁSZLÓ – a Kecskeméti Törvényszék bírája

Választmányi tag:

DR. BÁRSONY TAMÁS - a Kecskeméti Járásbíróság bírája

DR. BULLA LÁSZLÓ

DR. SZIGETI ZOLTÁN - a Kecskeméti Járásbíróság bírája

 

BÉKÉS MEGYE

Elnök:

DR. SZABÓ MÁRIA – a Gyulai Törvényszék tanácselnöke

 

Választmányi tag:

DR. KÖNIG MARIANNA - a Gyulai Törvényszék bírája

DR. SZABÓ MÁRIA

 

CSONGRÁD MEGYE

Elnök:

 

 

Választmányi tag:

DR. PAP JÁNOSa Szegedi Törvényszék bírája

 

FEJÉR MEGYE

Elnök:

MÜLLERNÉ DR. HRADSZKY ERZSÉBET – a Székesfehérvári Törvényszék elnökhelyettese

Választmányi tag:

MÜLLERNÉ DR. HRADSZKY ERZSÉBET

DR. TÓTH ANDREA – a Székesfehérvári Járásbíróság bírája

 

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

Győri Törvényszék és Győri Ítélőtábla

Elnök:

DR. LOTZ MARIANNE – a Győri Törvényszék kollégiumvezetője

 

Választmányi tag:

DR. BOROS KATALIN – a Győri Törvényszék bírája

DR. PÁLFFY BALÁZS – a Győri Járásbíróság bírája

DR. VAJDA EDIT – a Győri Ítélőtábla bírája

 

HAJDÚ-BIHAR MEGYE

Elnök:

DR. CSONTOS TIBOR IMRE - a Hajdúböszörményi Járásbíróság bírája

 

Választmányi tag:

DR. CSONTOS TIBOR IMRE

DR. KOZLOVSZKY ÁGNES a Debreceni Járásbíróság bírája

 

HEVES MEGYE

Elnök:

DR. TŐZSÉR LAJOS - az Egri Törvényszék kollégiumvezetője

 

Választmányi tag:

DR. BENICZKYNÉ DR. KELEMEN GYÖNGYI - az Egri Törvényszék bírája 

DR. SNELLENPERGER JUDIT ILDIKÓ - az Egri Járásbíróság bírája

DR. TŐZSÉR LAJOS

 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

Elnök:

SZÁNTÓNÉ DR. LACZAY ERIKA MÁRIA – a Szolnoki Törvényszék bírája

 

Választmányi tag:

DR. KARÁCSON ÉVA – a Szolnoki Törvényszék bírája

DR. PONGRÁCZ ZSOLT – a Szolnoki Törvényszék bírája

 

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

Elnök:

DR. BAND FERENC – a Tatabányai Törvényszék kollégiumvezetője

 

Választmányi tag:

DR. GÁLL ATTILA GÁBOR - a Tatabányai Járásbíróság elnöke

DR. GRŐBER KRISZTIÁN – a Tatabányai Járásbíróság bírája

 

NÓGRÁD MEGYE

Elnök:

DR. DEÁK TIBOR DOMONKOS - a Salgótarjáni Járásbíróság bírája

 

Választmányi tag:

DR. BARSI JÓZSEF LÁSZLÓ- a Balassagyarmati Törvényszék tanácselnöke

DR. DEÁK TIBOR DOMONKOS 

 

PEST MEGYE

Elnök:

DR. HORVÁTH ISTVÁN - a Dabasi Járásbíróság bírája

 

Választmányi tag:

DR. HILBERT EDIT - a Budapest Környéki Törvényszék tanácselnöke

DR. HORVÁTH ISTVÁN – a Dabasi Járásbíróság elnökhelyettese

DR. SZABÓ ÁGNES – a Dabasi Járásbíróság elnöke

 

SOMOGY MEGYE

Elnök:

DR. BÖRÖCZ IBOLYA KLÁRA– a Kaposvári Törvényszék kollégiumvezető-helyettese

 

Választmányi tag:

DR. FOGLYOS ZSUZSANNA – a Kaposvári Törvényszék tanácselnöke

DR. HORVÁTH MIKLÓS CSABA – a Kaposvári Törvényszék tanácselnöke

DR. SZABÓ KÁROLY – a Siófoki Járásbíróság bírája

 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

Elnök:

DR. KÖRMENDINÉ DR. SZABÓ KATALIN – a Nyíregyházi Törvényszék ny. tanácselnöke, címzetes táblabíró

 

Választmányi tag:

DR. KÖRMENDINÉ DR. SZABÓ KATALIN

DR. GÉGÉNYNÉ DR. UTASY JUDIT - Kisvárdai Járásbíróság bírája

GULÁCSINÉ DR. TORDA GABRIELLA - Nyíregyházi Törvényszék tanácselnöke

BRECZKÁNÉ DR. BÉKÉSI GABRIELLA - Nyíregyházi Járásbíróság bírája

DR. SZILVÁSI PÉTER - Nyíregyházi Járásbíróság bírája

 

TOLNA MEGYE

Elnök:

 DR. KOVÁCS ILDIKÓ - a Szekszárdi Járásbíróság bírája

 

Választmányi tag:

DR. BAJUSZ JÁNOS - a Szekszárdi Törvényszék bírósági titkára

DR. KOVÁCS ILDIKÓ

 

VAS MEGYE

Elnök:

PIROSKÁNÉ DR. SZAKÁCS ZSANETT – a Szombathelyi Járásbíróság bírája

 

Választmányi tag:

DR. LIPOVITS ANDRÁS – a Szombathelyi Járásbíróság bírája

DR. SZABÓ SÁNDOR – a Szombathelyi Törvényszék csoportvezető bírája

 

VESZPRÉM MEGYE

Elnök:

 

Választmányi tag:

DR. SZÁNTAI ORSOLYAa Veszprémi Járásbíróság bírája

DR. CSEKE IVETT - a Veszprémi Járásbíróság bírája

 

 

ZALA MEGYE 

Elnök:

DR. NÉMETH MÁRIA – a Zalaegerszegi Törvényszék kollégiumvezetője

 

Választmányi tag:

DR. MAGYAR KÁROLY – a Zalaegerszegi Törvényszék tanácselnöke

DR. NÉMETH MÁRIA

 

BUDAI KÖZPONTI KERÜLETI BÍRÓSÁG

Elnök:

DR. SZABÓ KORNÉLIA RÉKA – a BKKB bírája

 

Választmányi tag:

KÁRÁSZINÉ DR. KICSINY NOÉMI KLÁRA – a BKKB elnökhelyettese

DR. SZABÓ KORNÉLIA RÉKA

 

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK

Elnök:

DR. FAZEKAS SÁNDOR– a Fővárosi Törvényszék tanácselnöke

 

Választmányi tag:

DR. BENE LAJOS - a Fővárosi Törvényszéki bírája

DR. FAZEKAS SÁNDOR 

DR. GYÖRKÖS ZOLTÁN – Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság bírája

DR. PECZE TÜNDE

DR. TRAPPNÉ DR. KISZELY RITA – a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság elnöke

DR. VASVÁRI CSABA

 

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA

Elnök:

DR. HARANGOZÓ ATTILA – a Szegedi Ítélőtábla tanácselnöke

 

Választmányi tag:

DR. BÁLIND ATTILA - a Szegedi Ítélőtábla bírája

DR. GÁL ANDOR - a Szegedi Ítélőtábla bírósági titkára

 

PÉCSI ÍTÉLŐTÁBLA 

Elnök:

DR. MAKAI LAJOS – a Pécsi Ítélőtábla tanácselnöke

 

Választmányi tag:

DR. MAKAI LAJOS 

 

DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA

Elnök:

DR. GÖMÖRI OLIVÉR ZOLTÁN – a Debreceni Ítélőtábla bírája

 

Választmányi tag:

DR. GÖMÖRI OLIVÉR ZOLTÁN

FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA

Elnök:

DR. HALÁSZ ETELKA – a Fővárosi Ítélőtábla bírája

 

Választmányi tag:

DR. HALÁSZ ETELKA

 

KÚRIA  

Elnök:

DR. DOMONYAI ALEXA– a Kúria bírája

 

Választmányi tag:

DR. CSÁK ZSOLT – a Kúria tanácselnöke

DR. DOMONYAI ALEXA


FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK

 

DR. LOTZ MARIANNE - ELNÖK, GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK KOLLÉGIUMVEZETŐJE

DR. GYÖRKÖS ZOLTÁN - TAG, BUDAPESTI XVIII. ÉS XIX. KERÜLETI BÍRÓSÁG BÍRÁJA

MÜLLERNÉ DR: HRADSZKY ERZSÉBET - TAG, SZÉKESFEHÉRVÁRI TÖRVÉNYSZÉK TANÁCSELNÖKE