MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Üdvözöljük honlapunkon!

A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) is képviseltette magát az Európai Bírói Egyesület (EAJ) által Varsóban, 2024. április 25-27. napja között megtartott évenkénti Közgyűlésen és Nemzetközi Konferencián. A magyar delegáció tagjai a háromnapos rendezvény-sorozat részeként meghívást kaptak az „Ezer talár menete egy jobb Európáért” elnevezésű nemzetközi konferenciára, melynek a lengyel parlament Szenátusának épülete adott helyt. A lengyel igazságügyminiszter, felső- és alsóbíróságok képviselői és a 44 – túlnyomórészt európai (és néhány Európán túli) – állam delegáltjai részvételével megtartott nagyszabású nemzetközi rendezményen kiemelt hangsúlyt kapott a bírói függetlenség és az államhatalmi ágak közötti egyensúly fenntartásának jelentősége, mely egyúttal a jogállamiság alapköve, s melynek állam általi biztosítása végső soron az állampolgárok érdeke.

Ezt követően az évenkénti Közgyűlés megtartására és a Munkacsoportok üléseire került sor, ugyancsak a magyar delegáltak részvételével.

Kiemelendő, hogy az EAJ Közgyűlése egyhangúlag elfogadott egy határozatot a magyar bírói bérek rendezése érdekében, amelyben a magyar bírósági dolgozók béremelése azonnali szükségessége mellett foglalt állást.

A határozat teljes magyar szövege a csatolmányban olvasható!

A 24.hu „Ha a bíróságra vagyonőrt akarok felvenni, akkor nagyobb órabért kell adnom, mint egy kezdő bírónak” címmel mai napon közölt cikke erre a linkre kattintva érhető el.

A tisztviselői munkavállalói réteg mellett a fiatal diplomás és bírói pályára készülők közül, ma a bírósági fogalmazók anyagi helyzete szinte reménytelennek tűnik, de hogy is jutottak el ide….
A 2012-től belépett új bíróság struktúra és reform eredményeképpen a bírósági fogalmazói álláshelyre pályázókról, az akkor OBH vezetés azt hirdette, hogy az állás betöltésével versenyképes jövedelmet, biztos életpályát, kiszámítható előrejutást, kiemelkedő képességek elismerését, a családalapítás anyagi feltételeinek megteremtését kapják és ez az életpálya természetes része lesz.
2018-ban a bírósági fogalmazó bruttó bére a legalsó kategóriában 240.265 - 335.464 Ft között volt, amely nettó 156.172 - 218.052 Ft-ot tett ki. Emellett 2018-ban a garantált bérminimum
bruttó 180.500 Ft, nettó 120.000 Ft volt. (A fogalmazói bér a garantált bérminimum 133,11-185,85 %-a volt, míg a 138.000 Ft-os minimálbér 174,1%-a)
Lássuk 2024 – ben ezek a számok miként alakulnak: a bírósági fogalmazó bruttó bére a legalsó kategóriában 300.330 Ft helyett a garantált bérminimum 326.000 – 419.328 Ft, amely nettó 211.900 Ft - 272.563 Ft -ot tesz ki. A garantált bérminimumra sorolandók be a jogi egyetemi végzettségű bírósági fogalmazók az első évben, ilyen egyetlen egy magyarországi foglalkozási ágban sincs.
(A fogalmazói bér a garantált bérminimum 100,00 - 157,16 %-a volt, amely a 266.800 Ft-os minimálbér 122,1 %-a)
Ez a pár számadat is igazolja a bírói bérek jelentős devalválódása mellett, hogy a bíróságokon az egyéb szakirányú felsőfokú végzettségű foglalkoztatotti bérek minden már társadalmi jövedelmi réteghez képest jelentős visszaesést szenvedtek, amelyeknek semmilyen észszerű indoka sincs.
“A bírósági reform eredményeként” ebben a kategóriában erről tudunk számot adni azzal, hogy ez minden csak nem méltó bírósági életpálya” a fogalmazóknál sem, nemhogy a családalapítás alapjainak lerakásához igazodó fizetés.
A negatív hatásokról a bírósági szervezetben a következő – a csatolmányban olvasható - interjúkból nyerhetünk képet.