MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Üdvözöljük honlapunkon!

A Jogászvilág honlapján ismertetett jogesetben az Alkotmánybíróság elutasította a Fővárosi Törvényszék 26.Bf.10.414/2016/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. A bíróság, illetve a bírák pártatlanságának vizsgálata során abból indult ki, hogy a pártatlanságot csak akkor lehet megalapozottan kétségbe vonni, ha a pártatlanság hiányának kézzelfogható jelei merülnének fel az eljárás során.

Több bejelentés érkezett az Országos Bírósági Hivatalba (OBH), miszerint civil szervezetek megtévesztő megkereséseket kaptak különböző gazdasági társaságoktól. E társaságok azt ajánlották, hogy ellenszolgáltatás fejében törvényességi és gazdasági szempontból átvizsgálják, javítják a civil szervezetek beszámolóit. Ezáltal megelőzhetik az esetleges retorziókat.

Az egyik legrégebben hatályban lévő magyar jogszabállyá vált a jelenleg még érvényben lévő Polgári perrendtartás, melyet 1952-ben fogadtak el egyszerű jogviták rendezéséhez – mondta dr. Nyakó Zsuzsanna, a Nyíregyházi Törvényszék elnöke annak kapcsán, hogy a 65 éves jogszabályt a 2018. január 1-jén hatályba lépő új Polgári perrendtartás váltja fel.