MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Üdvözöljük honlapunkon!

2022.június 20. napján dr. Varga Judit igazságügyi miniszter hivatalában fogadta a Magyar Bírói Egyesület (MABIE) tisztségviselőit. A miniszter kezdeményezésére létrejött találkozón a meghívó oldalán részt vett dr. Répássy Róbert parlamenti államtitkár, míg a MABIE-t dr. Oltai Judit elnök, dr. Vajda Edit és dr. Kozlovszky Ágnes alelnökök, valamint dr. Szabó Sándor főtitkár képviselte a MABIE Országos Választmánya felhatalmazása alapján.

Frissítve 2022.07.13. A kiegészítés az írás végén olvasható!

Dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke a lentebb olvasható indítványával megtámadta az Alkotmánybíróság előtt a Bírák Etikai Kódexét, amelyet az Országos Bírói Tanács (továbbiakban OBT) alkotott meg és fogadott el a 16/2022. (III.02.) OBT határozattal, hatályba lépését 2022. július 15. napjában határozva meg. 

"Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Fővárosi Törvényszéken elrendelt igazgatási célvizsgálattal kapcsolatban arról tájékoztatta az Országos Bírói Tanácsot, hogy a vizsgálati anyagot a tartalmára tekintettel korlátozott terjesztésűvé minősítette és a minősített adatra hivatkozással a tájékoztatást megtagadta." (Idézet az Országos Bírói Tanács 2022. június 13-án megtartott üléséről készült összefoglalóból)

Két debreceni kollégánk ismét elvitt egy nagyobb segélycsomagot Beregsurányba 2022. május 27. napján és átadta a Magyar Református Szeretetszolgálat képviselőjének, aki tovább szállíttatta Kárpátaljára a menekültek ellátására. A háborúnak sajnos nincsen vége. A segítségünkre továbbra is szükség van. Kérünk minden kollégát, hogy hordozza a szívében ezt az ügyet és lehetőségeihez mérten járuljon hozzá a gyűjtéshez. Szeretettel ajánljuk a kollégák figyelmében a május 27. napi beszámolót és fotókat.