MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Üdvözöljük honlapunkon!

A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) 2022. február 11. napján a járványhelyzet miatt személyes megjelenés helyett – az Alapszabály X/2/A/4. § (2) bekezdése alapján – skype útján tartotta meg idei első Országos Választmányi ülését.

Az értekezleten – hagyományainkhoz híven – a választmányi tagok mellett meghívottként az egyesület területi szervezeteinek elnökei és a Felügyelő Bizottságának tagjai is részt vettek. Az ülés napirendi pontjairól – megtárgyalásuk sorrendjében – több részletben számolunk be. A megtárgyalt napirendi pontok felsorolása a cikk végén található. 

A Kúria 2022. február 9-i Teljes Ülése  2022. február 22. napjától 6 éves időtartamra megválasztotta a Kúria Bírói Tanácsának tagjait és póttagjait, valamint a  Kúria elnöke a kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtó kúriai bírák és igazságügyi alkalmazottaknak elismeréseket adott át.

 A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) 2022. február 11. napján Skype útján tartja következő Országos Választmányi ülését, amelyre a meghívókat a választmányi tagok részére létrehozott zárt csoportban elektronikus úton küldte ki a MABIE elnöke. Az ülésre meghívót kaptak tanácskozási joggal az egyesület területi szervezeteinek elnökei és a Felügyelőbizottság tagjai. A legfontosabb napirendi pontok: 

A Fővárosi Ítélőtábla egyik ítélkező tanácsát, illetve annak bíráit súlyos és méltatlan támadás érte az elmúlt napokban számos médiafelületen a „Meseország: Mit mond a tudomány?” című cikk miatt indult személyiségi jogi perben hozott ítéletük miatt. A  megjelent cikkek az ítélet szóban kihirdetett indokolását valótlanul, annak politikai tartalmat adva tették közzé, ezzel kétségbe vonva az ítélkező bírák függetlenségét, pártatlanságát, szakmaiságát.