MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Üdvözöljük honlapunkon!

 

Az Országos Bírói Tanács elnöke, Deutschné dr. Kupusz Ildikó elektronikus levélben felhívást küldött valamennyi bíró részére, amelyben az Európai Igazságügyi Tanácsok Hálózatának (ENCJ) a bírói egyéni függetlenségről készített anonim online kérdőívének kitöltésére biztat.

A MABIE is fontosnak tartja, hogy a bírák az adott kérdésről álláspontjukat fejtsék ki, ezért a felhíváshoz ezúton csatlakozunk.  A kitöltésre 2022. február 28. napjáig van lehetőség.  A kérdőív az ENCJ hivatalos honlapjáról érhető el, az elérési útja és a tudnivalók Elnök asszony levelében megtalálhatók.  Az ENCJ elnökének a kérdőív kitöltésére felkérő levele az OBT-től 2022. január 18-án minden bíró részére elküldött e-mail mellékletében olvasható. Az ENCJ által végzett felmérés eredményéről a www.orszagosbiroitanacs.hu honlapon fognak tájékoztatást adni. 

 

A bírói kart továbbra is foglalkoztatja az, hogy a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) elnöke és a Fővárosi Törvényszék elnöke között 2021. júniusában milyen beszélgetés zajlott. A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) a 2022. január 21-én „A bírót rúgják ki, mert ez vérlázító!” címmel megjelent cikk kapcsán a korábbiakban már megnyilvánult, majd az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke 2022. január 22-én közleményt adott ki, és igazgatási célvizsgálatot rendelt el.  Ezt követően 2022. február 2-án megtartott ülésén az Országos Bírói Tanács (OBT) szintén közleményt bocsátott ki az üggyel kapcsolatban, melyre az OBH elnökének válasza 2022. február 4-én a birosag.hu-n jelent meg.

A MABIE Országos Választmánya (OV) a fenti vizsgálat elrendelését fontosnak tartja és üdvözli, azonban az ügynek egy olyan aspektusát is szükségesnek tartja fókuszba helyezni, melyre a vizsgálat a fenti elrendelő határozat alapján nem, vagy nem feltétlenül fog kitérni.

Függetlenül ugyanis attól, hogy az MBVK elnöke milyen bejelentést tett, az megalapozott volt-e vagy sem, azzal kapcsolatban ki és milyen eljárásban állapított meg bármit is, a bírói karban leginkább a cikkben állított azon eljárás váltott ki megdöbbenést, hogy egy bírósági vezető egy őt megkereső szervezeten kívüli szereplőtől olyan “felkérést” kapott, hogy egy bíró kirúgásában vagy ellehetetlenítésében működjön közre, és hogy erre a bírósági vezető egyetértően reagált. A történtek feltárása vagy annak legalább megkísérlése elengedhetetlen annak érdekében, hogy az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom csorbát ne szenvedjen.

A MABIE OV azt is hangsúlyozza, – anélkül, hogy a bizonyítottság vagy felelősség kérdésében állást foglalna – a cikkben közölt és bizonyítékként a büntetőeljárásban felhasznált lehallgatási jegyzőkönyvek alapján készített jelentésekből felsejlő jelenséget elfogadhatatlannak tartja, az ilyen vagy hasonló vezetői fellépést határozottan visszautasítja.

Éppen ezért az Országos Választmány, az Egyesület legfőbb döntéshozó szerveként szükségesnek látja, hogy a bírósági szervezet igazgatási vezetése tegye egyértelművé a közvélemény és a bírói kar számára is, hogy ilyen jellegű magatartást nem tűr meg a bírósági szervezeten belül, azzal szemben fellép, a történtek feltárása érdekében pedig minden lehetséges eszközt felhasznál.

Mivel az ügy a bírói függetlenségre, valamint az érintett bíró, de általában a bírák érdekeire is közvetlenül kiható kérdéseket vet fel, a MABIE mint érdekvédelmi szervezet fokozott figyelemmel követi az eseményeket és indokolt esetben a jövőben is kinyilvánítja véleményét.

 A fent említett közlemények elérési útja a következő:

a MABIE 2022. január 21-én megjelent közleménye itt: https://www.mabie.hu/index.php/1624-rolunk-irtak-el-tudja-erni-hogy-ne-erezze-jol-magat-a-munkahelyen

az Országos Bírósági Hivatal elnöke 2022. január 22-én megjelent közleménye itt  https://birosag.hu/hirek/kategoria/birosagokrol/kozlemeny-az-orszagos-birosagi-hivatal-elnoket-erinto-sajtohirekkel

az Országos Bírói Tanács a 2022. február 2-án kiadott közleménye itt https://orszagosbiroitanacs.hu/hatekony-azonnali-es-torvenyben-szabalyozott-fellepes-szukseges-a-fuggetlen-igazsagszolgaltatast-veszelyezteto-minden-jelenseg-ellen/,

az OBH elnökének 2022. február 4-én kelt válasza is itt érhető el https://birosag.hu/sites/default/files/users/k%C3%B6zlem%C3%A9ny%20OBT%2002.04.pdf

A Fővárosi Törvényszék elnökének nincs a nyilvánosság, vagy valamennyi bíró számára elérhető közlése, az csak a Fővárosi Törvényszék belső hálózatán érhető el, így annak megismerése korlátozott.

(2022.február 11.)

 

 

A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) 2022. február 11. napján megtartott ülésén megtárgyalt kérdések közül az első három napirendi pontról a tegnapi napon adtunk hírt, most a 4. és 5. napirendi ponttal folytatjuk a tájékoztatást és közreadjuk a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökének és a Fővárosi Törvényszék elnökének találkozója kapcsán kiadott közleményt

A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) 2022. február 11. napján a járványhelyzet miatt személyes megjelenés helyett – az Alapszabály X/2/A/4. § (2) bekezdése alapján – skype útján tartotta meg idei első Országos Választmányi ülését.

Az értekezleten – hagyományainkhoz híven – a választmányi tagok mellett meghívottként az egyesület területi szervezeteinek elnökei és a Felügyelő Bizottságának tagjai is részt vettek. Az ülés napirendi pontjairól – megtárgyalásuk sorrendjében – több részletben számolunk be. A megtárgyalt napirendi pontok felsorolása a cikk végén található.