MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Üdvözöljük honlapunkon!

A Kormány 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.)

rendkívüli ítélkezési szünetről rendelkezik 2020. március 15. napjától.

2020. március 14. napján megjelent a Magyar Közlöny 42. száma, mely a mellékletben olvasható.

Az Országos Bírói Tanács dr. Matusik Tamás és dr. Vadász Viktor tagok előterjesztése alapján, a 2020. február 5. napján megtartott ülésén megvitatta az igazságszolgáltatásba vetett közbizalmat erodáló nyilatkozatok kérdését.

Az elmúlt időszakban az írott és elektronikus sajtóban több olyan írás és interjú látott napvilágot, amely alkalmas volt a bíróságok tekintélyének rombolására, a független bíróságba mint közhatalmat gyakorló szervezetbe és az ítélkező bírókba vetett közbizalom aláásására.