MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Üdvözöljük honlapunkon!

Több sajtóorgánum foglalkozott az elmúlt napokban azzal, hogy az Országos Bírói Tanács (OBT) két tagja látogatást tett az Amerikai Egyesült Államok nemrégiben Magyarországra érkezett nagyköveténél. Egyes közlések egészen odáig merészkedtek, hogy az érintett bírák és az OBT elnökének lemondását, vagy velük szemben azonnali fegyelmi eljárás kezdeményezését követelték, megkérdőjelezve a bírói függetlenségüket és etikai vétség elkövetését állítva. Többen, köztük a közmédia, az OBT sajtószóvivőjének ítélkező tevékenységével kapcsolatosan ismételten olyan tényállításokat tettek, amelyeknek valótlanságát már jogerős bírósági ítélet is kimondta. Az illyen tartamú tényállítások és az alaptalan “vérbírózás” miatt ugyanis az érintett bíró már jogerősen személyiségi jogi pert nyert.

Ezért ismét visszautasítjuk a bírótársainkkal kapcsolatos, őket a bírói tisztségükben mélyen sértő  – és részben egy névtelen blogbejegyzésben megjelent véleménycikkre hivatkozó – valótlan tényállításokat és súlyosan becsületsértő kijelentéseket.

Sajnálattal látjuk, hogy meghatározó súllyal bíró  médiafelületek is kritika nélkül átvették a hamis tényállításokat és tovább folytatták ezt a nemtelen rágalomhadjáratot.

A MABIE Elnöksége elítéli ezt az összehangoltnak látszó, az érintettek lejáratását és hiteltelenítését célzó támadássorozatot. A bírók ítélkező tevékenységükben megnyilvánuló esetleges pártosságát és etikai vétség elkövetését a közbeszédben állítani a bírói függetlenség elleni súlyos támadás, mert ezek megállapítására bírókkal szemben kizárólag meghatározott eljárásrendben kerülhet sor, a magukat szakértőnek nevező jogászok erre nem hivatottak.

Felhívjuk ezért a sajtó képviselőit, hogy a közvélemény hiteles tájékoztatását tartsák szem előtt és tartózkodjanak a valótlan és a bírókat becsmérlő közlésektől!

 A Magyar Bírói Egyesület Elnöksége

A Magyar Bírói Egyesület legfőbb döntéshozó testülete, az Országos Választmány a soron következő ülését 2022. november 17-18. napjain tartja Budapesten. 

Az OV ülés tervezett napirendjén további aktuális témák mellett szerepel a MABIE 2014-ben, az Életpálya modell keretében kidolgozott egészségmegőrzési programjának aktualizálása, a bírók kirendelésével kapcsolatos és a bírói álláspályázati rangsor kialakítása során alkalmazott gyakorlat tapasztalatainak megvitatása, a bírói álláspályázatok elbírálásnak részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról szóló 7/2011. (III.4.) KIM rendelet módosításának, valamint a bírósági dolgozókat érintő illetményemelés  szükségességéről szóló eszmecsere, illetve a nagy sikerű Országos Bírósági Sportnapok 2023-as megrendezéséről is beszélni fogunk. Az ülésen vezető tisztségviselő megválasztására is sor fog kerülni.

A további fontos kérdéseket is tartalmazó napirendi javaslatot a választmányi ülésre szóló meghívóval és az ülés tervezett menetével kapcsolatos tájékoztatóval együtt az egyesület elnöke online formában (e-mail) megküldte az Országos Választmány tagjainak, a területi szervezetek elnökeinek és  Felügyelőbizottság tagjainak. Utóbbiak az ülésen tanácskozási joggal vehetnek részt. 

A MABIE Elnöke

Az OBT a 65/2022. (IX.07.) számú határozatával szövegszerű javaslattal állt elő a saját hatásköreit és működési feltételeit érintő törvények módosítására vonatkozóan. A javaslat dr. Senyei György OBH elnök íróasztalán van, annak továbbítása az ő döntésén alapul.

A kezdeményezés célja a bíróságok jogállami működésének biztosítása, az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom növelése, valamint az OBH elnöke felett gyakorolt felügyeleti jogkör hatékonnyá tétele.

A cikk teljes terjedelmében az alábbi linken olvasható.

Az OBH Elnöke a bíróságokat érintő aktuális kérdésekről fejtette ki álláspontját.