MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Üdvözöljük honlapunkon!

A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) szolidaritását fejezi ki mindazoknak, akiket a jelenlegi események érintenek, különösen ukrán bíró kollégáinknak. A MABIE szeretne segítséget nyújtani mindazoknak, akik erre rászorulnak, ezért felvette a kapcsolatot a Nemzetközi Bírói Egyesülettel, illetve az Ukrán Bírói Egyesület Elnökével annak érdekében, hogy a pénzbeli segítségnyújtást biztosítani tudja a tagjain keresztül és üdvözöl minden kezdeményezést, amely valamely formában enyhítheti a kialakult helyzet következményeit.

Így a MABIE közreműködésével adománygyűjtést hirdetünk az Ukrajnában kialakult háborús helyzet miatt

Az Országos Bírói Tanács (OBT) a mai ülésen nyilatkozatot fogadott el, amelyben kinyilvánította, hogy támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását, szolidaritását fejezi ki Ukrajna népével a nemzeti függetlenségükért és demokráciájuk megőrzéséért folytatott harcban, együttérez az ukrán bírákkal és jogászokkal. Biztatta a magyar jogásztársadalmat arra, hogy támogassa Ukrajnát az agresszióval szemben az európai demokrácia érdekében.

A nyilatkozat teljes terjedelmében itt olvasható: https://orszagosbiroitanacs.hu/az-orszagos-biroi-tanacs-nyilatkozata-a-jogallamisag-ertekerol-es-a-szuverenitas-vedelmerol-ukrajnaban/

 

 

A Nemzetközi Bírói Egyesület (IAJ) - melynek a MABIE is tagja - az Ukrajna területén zajló háború kapcsán nyilatkozatot adott ki, amelyben Oroszországot felhívta az Ukrajnával fennálló nézeteltérésének nemzetközi jogban elfogadott alapelveknek megfelelő kezelésére. Kinyilvánította együttérzését az ukrán bírókkal, akik eddig is szolgálták országukat, családjukat és a jogállamiságot. A nyilatkozat szövege magyarul a mellékletben olvasható.

Az IAJ honlapján a nyilatkozat angol nyelven itt olvasható: https://www.iaj-uim.org/iuw/wp-content/uploads/2022/02/IAJ-Statement-Russia.pdf

 

A szomszédunkban dúló háború civil megszenvedői iránti részvét és segíteniakarás a Magyar Bírói Egyesület vezetőit is motiválják. Ezért - a kollegialitás és a közvetlen segítségnyújtás céljából - a MABIE elnöke felvette a kapcsolatot az Ukrán Független Bírói Egyesület elnökével, Yevtushenko Olenuval, hogy felajánlja a MABIE segítségét az ukrán bírói egyesület tagjainak, családjaiknak. Az elnök levele a mellékletben található.

Amint választ kapunk arra, hogy a MABIE miben tud segítséget nyújani az ukrán társegyesületnek, kollégáinknak és családjaiknak, nyomban tájékoztatjuk a magyar bírákat és megkezdjük a szervezést.