MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) Országos Választmánya, támaszkodva tagjai véleményére, megállapította, hogy a magyar bírói bérek mind nemzetközi, mind hazai szinten indokolatlanul alacsonyak. Annak ellenére, hogy a magyar bíróságok teljesítménye az utóbbi években folyamatosan javulva Európa élvonalába került, a bírák illetménye az Európai Unió tagállamai között évek óta méltatlanul az utolsó helyen áll.

Az utolsó jelentős bírói béremelés óta a hazai átlagkereset 115%-al nőtt, a bírói bérek csupán 36,58%-al emelkedtek - a bíró bérek növekedése az inflációt sem követte -, így ebben az időszakban a bírói reálbércsökkenés 73,66%-os volt. Míg 2005-ben a kezdőbírói bér a hazai átlagkereset 2,3 szorosa volt, addig ez az arány 2018. májusára 1,33%. -ra csökkent. Az unió tagországaiban ez az arány átlagosan 2,1 %.

A közszférában az utóbbi években bevezetett új életpályamodellek folytán átlagosan 52,6%-os béremelés történt, szemben a bírói alapilletmény 16,5%-kal emelésével. Ma egy 33- 35 éves korú kezdő bíró órabére bruttó 3116 Ft, amely a kirendelt védő óradíjának 62%-a.

A folyamatokat reálisan tükröző, a KSH adatain alapuló rövid értékelés is rámutat arra, hogy tovább nem halasztható a bírói bérek rendezése. Az MABIE választmánya nyomatékosan felhívja a döntéshozókat, hogy a bírákat felelősségteljes munkájuk súlyát és hivataluk méltóságát tükröző, függetlenségüket biztosító bérezésben részesítve javadalmazásukat - akár több lépcsőben - emeljék. Fontosnak tartjuk, hogy a szintén felelősségteljes munkát végző ügyészek béremelése mellett a bírák jövedelme is emelkedjen, ennek elmaradása a két hivatásrend között hosszú távon előre látható veszélyeket rejt magában.

A MABIE a fentiek megvalósítása érdekében támogatja ezért, a bírósági költségvetés előterjesztéséért felelős Országos Bírósági Hivatal elnökének erőfeszítéseit és az általa Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény vonatkozásában előterjesztett bírói jövedelmek rendezésére vonatkozó javaslatait.

 A Magyar Bírói Egyesület

 Országos Választmánya